Zatwierdzanie projektów co to jest
Co to jest Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji. Wyjaśnienie prac/badań.

Czy przydatne?

Co to jest Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji

Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji
Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt wymaga zasięgnięcia opinii właściwego samorządu terytorialnego. Zatwierdzony projekt prac geologicznych upoważnia do wykonywania robót i badań geologicznych na wskazanym terenie. Wedle ustawą Prawo geologiczne i górnicze wykonawca prac geologicznych jest obowiązany posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją stosunkowo postępu robót. Dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych wód zwyczajnych zatwierdza, w zależności od wielkości poboru wody, starosta, wojewoda albo minister środowiska na podstawie opinii → Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Zakres, treść i forma tych dokumentacji są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 23.08.1994 r. (DzURP Nr 93, poz. 443, 444). W odniesieniu do prac podlegających koncesjonowaniu zatwierdzenie projektu jest równoznaczne z udzieleniem koncesji. → Dokumentacja hydrogeologiczna.[ASd].

Czym jest Zatwierdzanie projektów znaczenie w Słownik definicje Z