Zawiesina koloidalna co to jest
Co to jest Zawiesina koloidalna. Wyjaśnienie Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w.

Czy przydatne?

Co to jest Koloidalna Zawiesina

Definicja ZAWIESINA KOLOIDALNA: Zawiesina koloidalna
Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Z.k. znaczy układ dyspersyjny, gdzie fazę rozpuszczoną stanowią cząstki koloidalne; wyraża się poprzez liczba substancji zawieszonych w wodzie, regularnie naładowanych elektrycznie, nieosiadających. Z.k. poddaje się z kolei →koagulacji, który to mechanizm jest służący przy uzdatnianiu wody.[AM].

Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być zawiesina koloidalna.
Słownik Zdolność Ewaporacyjna Terenu; Parowanie Terenowe Potencjalne:
Znaczenie ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału zawiesina koloidalna.
Słownik Złoża Wydobywalne:
Znaczenie zasoby wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować zawiesina koloidalna.
Słownik Źródło Krasowe:
Znaczenie Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za zawiesina koloidalna.
Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód zawiesina koloidalna.

Czym jest Zawiesina koloidalna znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: