Zbiornik krasowy zamknięty co to jest
Co to jest Zbiornik krasowy zamknięty. Wyjaśnienie Termin służący do basenu krasowego.

Czy przydatne?

Co to jest Zamknięty Krasowy Zbiornik

Definicja ZBIORNIK KRASOWY ZAMKNIĘTY: Zbiornik krasowy zamknięty
Termin służący do basenu krasowego charakteryzującego się zamkniętymi granicami hydrodynamicznymi (→ granica (mechanizmu wodonośnego)). W jego zasięgu drenaż jest wyłącznie wewnętrzny i następuje przez krasowy mechanizm wód podziemnych. Doliny i polja krasowe są typami zamkniętych form depresyjnych.[AR].

Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości zbiornik krasowy zamknięty.
Słownik Zatrucie Wód:
Znaczenie Zanieczyszczenie wód substancjami wywierającymi toksyczne wpływ na organizmy żywe. Stwarza zagrożenie chorobotwórcze albo wręcz uniemożliwia postęp naturalnego życia organicznego w wodach.[AS zbiornik krasowy zamknięty.
Słownik Zagrożenie Wodne Kopalń:
Znaczenie kopalń Sposobność wdarcia albo niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) lub wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych i do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzającego zbiornik krasowy zamknięty.
Słownik Zasoby Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Liczba wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w → zbiorniku wód podziemnych, →zlewni podziemnej albo zbiornik krasowy zamknięty.
Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą zbiornik krasowy zamknięty.

Czym jest Zbiornik krasowy zamknięty znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: