Zdolność ewaporacyjna terenu co to jest
Co to jest Zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne. Wyjaśnienie terenu.

Czy przydatne?

Co to jest Zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne

Definicja ZDOLNOŚĆ EWAPORACYJNA TERENU; PAROWANIE TERENOWE POTENCJALNE: Umiejętność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne
Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału ewaporacyjnego atmosfery.[SK].

Słownik Źródło Descenzyjne; Ź. Zstępujące, Ź. Grawitacyjne, Ź. Spływowe:
Znaczenie ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Zbieżność Metody Iteracyjnej:
Znaczenie iteracyjnej Sposób iteracyjna rozwiązywania układu równań różnicowych jest zbieżna, jeśli różnica pomiędzy rozwiązaniem iteracyjnym układu a ścisłym rozwiązaniem odpowiadającego mu równania zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.

Czym jest Zdolność ewaporacyjna terenu znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: