Zdolność ewaporacyjna terenu co to jest
Co to jest Zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne. Wyjaśnienie terenu.

Czy przydatne?

Co to jest Zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne

Definicja ZDOLNOŚĆ EWAPORACYJNA TERENU; PAROWANIE TERENOWE POTENCJALNE: Umiejętność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne
Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału ewaporacyjnego atmosfery.[SK].

Słownik Zasypka (Na Dnie Studni):
Znaczenie studni) Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.
Słownik Zasadowość (Wody); Alkaliczność (Wody):
Znaczenie alkaliczność (wody) 1. Właściwość chemiczna wód określająca ich umiejętność do zobojętniania mocnych kwasów. O zasadowości decydują raczej obecne w wodzie wodorowęglany i węglany, mogą wpływać także zdolność ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne.

Czym jest Zdolność ewaporacyjna terenu znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: