Zdolności ochronne gleb co to jest
Co to jest Zdolności ochronne gleb. Wyjaśnienie o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności.

Czy przydatne?

Co to jest Gleb Ochronne Zdolności

Definicja ZDOLNOŚCI OCHRONNE GLEB: Umiejętności ochronne gleb
Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g. manifestują się poprzez opóźnienie migracji substancji zanieczyszczających w konsekwencji wysokiej pojemności wodnej gleby (retencja glebowa), opóźnienia wskutek sorpcji (→ współczynnik opóźnienia) i eliminacji zanieczyszczeń poprzez rozpad (→ biodegradacja) zanieczyszczeń organicznych, zobojętnianie kwaśnych deszczy poprzez węglany obecne w glebie i tym podobne[SW].

Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK zdolności ochronne gleb.
Słownik Zasoby Eksploatacyjne (Ujęcia) Wód Podziemnych:
Znaczenie eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska zdolności ochronne gleb.
Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM zdolności ochronne gleb.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym zdolności ochronne gleb.
Słownik Zbiornik Krasowy:
Znaczenie masywach węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych strukturach tektonicznych, o bardzo zróżnicowanej morfologii terenu występuje z.k. typu „Aliou”. Charakteryzuje się pełnym postępem zdolności ochronne gleb.

Czym jest Zdolności ochronne gleb znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: