Zdolności ochronne strefy co to jest
Co to jest Zdolności ochronne strefy aeracji. Wyjaśnienie aeracji Z.o.spółka akcyjna względem wód.

Czy przydatne?

Co to jest Zdolności ochronne strefy aeracji

Definicja ZDOLNOŚCI OCHRONNE STREFY AERACJI: Umiejętności ochronne strefy aeracji
Z.o.spółka akcyjna względem wód podziemnych zależą raczej od litologii i miąższości tej strefy. Bardzo ważne są → umiejętności ochronne gleb, stanowiących przypowierzchniową część strefy aeracji. Z.o...spółka akcyjna wynikają z obecności tlenu stymulującego rozkład (biodegradację) wielu zanieczyszczeń organicznych. Obecność minerałów ilastych opóźnia migrację substancji ulegających sorpcji (→ współczynnik opóźnienia). Ważna jest umiejętność strefy aeracji do retencji wody i ciekłych zanieczyszczeń organicznych.[SW].

Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Źródło Wody Słodkiej; Źródło Zwykłe:
Znaczenie słodkiej; źródło zwyczajne Źródło, którego wody charakteryzują się niską mineralizacją, zawierającą 100-500 mg/dm3 rozpuszczonych substancji stałych. Wysłodzenie wód jest efektem intensywnego zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Zawodnienie Kopalni:
Znaczenie Zawodnienie kopalni Natężenie sumarycznego naturalnego dopływu wody do kopalni. → Dopływ do kopalni.[MR zdolności ochronne strefy aeracji.

Czym jest Zdolności ochronne strefy znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: