Zdolności ochronne strefy co to jest
Co to jest Zdolności ochronne strefy aeracji. Wyjaśnienie aeracji Z.o.spółka akcyjna względem wód.

Czy przydatne?

Co to jest Zdolności ochronne strefy aeracji

Definicja ZDOLNOŚCI OCHRONNE STREFY AERACJI: Umiejętności ochronne strefy aeracji
Z.o.spółka akcyjna względem wód podziemnych zależą raczej od litologii i miąższości tej strefy. Bardzo ważne są → umiejętności ochronne gleb, stanowiących przypowierzchniową część strefy aeracji. Z.o...spółka akcyjna wynikają z obecności tlenu stymulującego rozkład (biodegradację) wielu zanieczyszczeń organicznych. Obecność minerałów ilastych opóźnia migrację substancji ulegających sorpcji (→ współczynnik opóźnienia). Ważna jest umiejętność strefy aeracji do retencji wody i ciekłych zanieczyszczeń organicznych.[SW].

Słownik Zdolność Ewaporacyjna Terenu; Parowanie Terenowe Potencjalne:
Znaczenie ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Zasoby Wydobywalne:
Znaczenie złoża wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Źródło Stałe; Źródło Trwałe:
Znaczenie Źródło stałe; źródło trwałe Źródło, z którego woda wypływa bez końca, w stałych albo zmiennych ilościach. Zmiany wydajności źródła ustala → parametr zmienności źródła. → Źródło.[TB i DM zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Zapach (Wody):
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody. Wody podziemne nie wykazują najczęściej żadnego z. Ocenia się rodzaj z. (jakość) i jego intensywność (natężenie). Wrażenia zdolności ochronne strefy aeracji.
Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują zdolności ochronne strefy aeracji.

Czym jest Zdolności ochronne strefy znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: