Żele rozpuszczalne co to jest
Co to jest Żele rozpuszczalne. Wyjaśnienie koloidów odwracalnych, raczej hydrofilnych, mogących.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczalne Żele

Definicja ŻELE ROZPUSZCZALNE: Żele rozpuszczalne
Żele koloidów odwracalnych, raczej hydrofilnych, mogących przechodzić w zole. Odpowiednikiem może być uwodniona krzemionka, próchnica, białka glebowe. → Żele, → Koloidy, → Hydrozol.[AM].

Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w żele rozpuszczalne.
Słownik Złoże Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych → Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja może przynosić korzyść gospodarczą. Woda ze z.w.p. może być ujmowana, pobierana i wykorzystana do celów użytkowych. Istotnymi cechami z żele rozpuszczalne.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów żele rozpuszczalne.
Słownik Zubożenie Wód Podziemnych; Degradacja Ilościowa; Zagrożenie Zasobowe:
Znaczenie podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo żele rozpuszczalne.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną żele rozpuszczalne.

Czym jest Żele rozpuszczalne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: