Zintegrowany monitoring co to jest
Co to jest Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Wyjaśnienie środowiska przyrodniczego.

Czy przydatne?

Co to jest Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

Definicja ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego
Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym celem z.m.ś.p. jest ustalenie obiegu materii i energii w badanych ekosystemach, rozpoznanie antropogenicznej transformacji środowiska i prognozowanie rozwoju całych ekosystemów.[AM, SW].

Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Zasoby Naturalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające pod wpływem czynników przyrodniczych: opadów atmosferycznych, → infiltracji, → influacji, → kondensacji pary wodnej, mechanizmów juwenilnych.[SK zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Zasypka (Na Dnie Studni):
Znaczenie studni) Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Czym jest Zintegrowany monitoring znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: