Zintegrowany monitoring co to jest
Co to jest Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Wyjaśnienie środowiska przyrodniczego.

Czy przydatne?

Co to jest Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

Definicja ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego
Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym celem z.m.ś.p. jest ustalenie obiegu materii i energii w badanych ekosystemach, rozpoznanie antropogenicznej transformacji środowiska i prognozowanie rozwoju całych ekosystemów.[AM, SW].

Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Zbieżność Metody Iteracyjnej:
Znaczenie iteracyjnej Sposób iteracyjna rozwiązywania układu równań różnicowych jest zbieżna, jeśli różnica pomiędzy rozwiązaniem iteracyjnym układu a ścisłym rozwiązaniem odpowiadającego mu równania zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Słownik Zwierciadło Piezometryczne; Powierzchnia Piezometryczna:
Znaczenie piezometryczne; powierzchnia piezometryczna Powierzchnia przedstawiająca rozkład → wysokości hydraulicznej w warstwie o zwierciadle napiętym. Z.p. jest prezentowane w formie map hydroizohips zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Czym jest Zintegrowany monitoring znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: