Zintegrowany monitoring co to jest
Co to jest ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. Wyjaśnienie środowiska przyrodniczego.

Czy przydatne?

Co to jest Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

Definicja ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego
Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym celem z.m.ś.p. jest ustalenie obiegu materii i energii w badanych ekosystemach, rozpoznanie antropogenicznej transformacji środowiska i prognozowanie rozwoju całych ekosystemów.[AM, SW].

Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego co to jest.
Słownik Źródło Zatopione; Ź. Podwodne, Ź. Ukryte:
Znaczenie podwodne, ź. ukryte Skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu, maskowany poprzez wody powierzchniowe stojące albo płynące. W zależności od rodzaju zbiornika wód powierzchniowych zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego definicja.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego co znaczy.
Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego słownik.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego znaczenie.

Czym jest Zintegrowany monitoring znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: