złoża wydobywalne co to jest
Co to jest złoża wydobywalne. Wyjaśnienie wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która.

Czy przydatne?

Co to jest Wydobywalne Złoża

Definicja ZŁOŻA WYDOBYWALNE: złoża wydobywalne, zasoby wydobywalne
Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować. Ograniczenia wynikają z niskiej opłacalności wydobycia (wysokie wydatki) i trudności technicznych (nieznane technologie bądź trudne warunki geologiczne). Pomimo, iż aktualnie wybrane znane złoża nie są zasobami wydobywalnymi, nie znaczy to, iż nie staną się nimi w przyszłości. Wspólnie z postępem technologii i ciągle malejącymi światowymi zasobami paliw wkrótce może się okazać, iż dziś nieopłacalne jutro mogą być uznane za dostępne.Angielska nazwa zasobów wydobywalnych to recoverable resources.

Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze złoża wydobywalne.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym złoża wydobywalne.
Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się złoża wydobywalne.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK złoża wydobywalne.
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy złoża wydobywalne.

Czym jest złoża wydobywalne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: