Złoże wód podziemnych co to jest
Co to jest Złoże wód podziemnych. Wyjaśnienie Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Złoże

Definicja ZŁOŻE WÓD PODZIEMNYCH: Złoże wód podziemnych
→ Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja może przynosić korzyść gospodarczą. Woda ze z.w.p. może być ujmowana, pobierana i wykorzystana do celów użytkowych. Istotnymi cechami z.w.p. są rozmiar jego zasobów i jakość wód. → Zasoby wód podziemnych.[AK].

Słownik Zasoby Eksploatacyjne (Ujęcia) Wód Podziemnych:
Znaczenie eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska złoże wód podziemnych.
Słownik Zasoby Wydobywalne:
Znaczenie złoża wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować złoże wód podziemnych.
Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być złoże wód podziemnych.
Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK złoże wód podziemnych.
Słownik Zadanie Wprost W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie wysokości hydraulicznej w obszarze filtracji wód podziemnych na podstawie danych parametrów warstwy wodonośnej, jest to → przewodności i → pojemności wodnej i → złoże wód podziemnych.

Czym jest Złoże wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: