Znacznik co to jest
Co to jest Znacznik. Wyjaśnienie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do.

Czy przydatne?

Co to jest Znacznik

Definicja ZNACZNIK: Znacznik
Substancja charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę filtracji, czas migracji, szybkość w przestrzeni porowej, opłaty i tym podobne). Wyróżniamy bardzo spory zespół znaczników naturalnych i sztucznych, dobieranych w zależności od celu badania znacznikowego, właściwości mechanizmu hydrogeologicznego (na przykład występowanie / albo brak umiejętności sorpcyjnych) i tym podobne))[TM].

Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w znacznik.
Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma znacznik.
Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów znacznik.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną znacznik.
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych znacznik.

Czym jest Znacznik znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: