Znacznik co to jest
Co to jest Znacznik. Wyjaśnienie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do.

Czy przydatne?

Co to jest Znacznik

Definicja ZNACZNIK: Znacznik
Substancja charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę filtracji, czas migracji, szybkość w przestrzeni porowej, opłaty i tym podobne). Wyróżniamy bardzo spory zespół znaczników naturalnych i sztucznych, dobieranych w zależności od celu badania znacznikowego, właściwości mechanizmu hydrogeologicznego (na przykład występowanie / albo brak umiejętności sorpcyjnych) i tym podobne))[TM].

Słownik Zasoby Wydobywalne:
Znaczenie złoża wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować znacznik.
Słownik Zatrucie Wód:
Znaczenie Zanieczyszczenie wód substancjami wywierającymi toksyczne wpływ na organizmy żywe. Stwarza zagrożenie chorobotwórcze albo wręcz uniemożliwia postęp naturalnego życia organicznego w wodach.[AS znacznik.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym znacznik.
Słownik Zapotrzebowanie Na Wodę:
Znaczenie wodę Liczba wody na jednostkę czasu konieczna do zaspokojenia potrzeb ludności, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa w danej miejscowości, regionie, jednostce administracyjnej i tym podobne[JD znacznik.
Słownik Zadanie Wprost W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie wysokości hydraulicznej w obszarze filtracji wód podziemnych na podstawie danych parametrów warstwy wodonośnej, jest to → przewodności i → pojemności wodnej i → znacznik.

Czym jest Znacznik znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: