Źródło ascenzyjne; ź co to jest
Co to jest Źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe. Wyjaśnienie wstępujące, ź. podpływowe.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe

Definicja ŹRÓDŁO ASCENZYJNE; Ź. WSTĘPUJĄCE, Ź. PODPŁYWOWE: Źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe
Źródło, do którego woda pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w pustkach skalnych (porach albo szczelinach) w końcowym odcinku do góry i wypływa na powierzchnię terenu. Jeśli woda pochodzi z dużej głębokości, źródło ma reżim stały, niezależny od opadów atmosferycznych. Siłą motoryczną powodującą wypływ mogą być także gazy albo pary. →Źródło, → Źródło descenzyjne.[TB i DM].

Słownik Zadanie Wprost W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie wysokości hydraulicznej w obszarze filtracji wód podziemnych na podstawie danych parametrów warstwy wodonośnej, jest to → przewodności i → pojemności wodnej i → źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Zubożenie Wód Podziemnych; Degradacja Ilościowa; Zagrożenie Zasobowe:
Znaczenie podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Zanieczyszczenia Wód Podziemnych; Kontaminacja:
Znaczenie wód podziemnych; kontaminacja Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.

Czym jest Źródło ascenzyjne; ź znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: