Źródło ascenzyjne; ź co to jest
Co to jest Źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe. Wyjaśnienie wstępujące, ź. podpływowe.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe

Definicja ŹRÓDŁO ASCENZYJNE; Ź. WSTĘPUJĄCE, Ź. PODPŁYWOWE: Źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe
Źródło, do którego woda pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w pustkach skalnych (porach albo szczelinach) w końcowym odcinku do góry i wypływa na powierzchnię terenu. Jeśli woda pochodzi z dużej głębokości, źródło ma reżim stały, niezależny od opadów atmosferycznych. Siłą motoryczną powodującą wypływ mogą być także gazy albo pary. →Źródło, → Źródło descenzyjne.[TB i DM].

Słownik Złoże Wód Termalnych:
Znaczenie termalnych 1. Złoże zmineralizowanych → wód termalnych, z którego woda jest albo może być eksploatowana jako kopalina (woda lecznicza albo nośnik energii cieplnej). 2. Złoża wód nadających się do źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.
Słownik Zalewisko:
Znaczenie Zalewisko Nagromadzenie wody w górniczej niecce obniżeniowej, jest to w partii terenu obniżonej wskutek podziemnej eksploatacji górniczej. → Zatopienie powierzchni terenu.[MR źródło ascenzyjne; ź. wstępujące, ź. podpływowe.

Czym jest Źródło ascenzyjne; ź znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: