Źródło descenzyjne; ź co to jest
Co to jest Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe. Wyjaśnienie zstępujące.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe

Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe
Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne) do miejsca wypływu. → Wydajność źródła jest funkcją zespołu parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne, z których najistotniejsza jest wartość spadku hydraulicznego. Funkcja ta w zależności od warunków przyrodniczych może być liniowa albo paraboliczna. → Źródło, → Źródło ascenzyjne, → Reżim źródła.[TB i DM].

Czym jest Źródło descenzyjne; ź znaczenie w Słownik definicje Z