Źródło descenzyjne; ź co to jest
Co to jest Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe. Wyjaśnienie zstępujące.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe

Definicja ŹRÓDŁO DESCENZYJNE; Ź. ZSTĘPUJĄCE, Ź. GRAWITACYJNE, Ź. SPŁYWOWE: Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe
Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne) do miejsca wypływu. → Wydajność źródła jest funkcją zespołu parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne, z których najistotniejsza jest wartość spadku hydraulicznego. Funkcja ta w zależności od warunków przyrodniczych może być liniowa albo paraboliczna. → Źródło, → Źródło ascenzyjne, → Reżim źródła.[TB i DM].

Słownik Zdolność Ewaporacyjna Terenu; Parowanie Terenowe Potencjalne:
Znaczenie ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Zwierciadło Wody Nawiercone:
Znaczenie nawiercone Ustalenie techniczne na miejsce w → otworze hydrogeologicznym, gdzie natrafiono na wodę podziemną. W obrębie → wód podziemnych naporowych to jest strop poziomu wodonośnego (spąg poziomu źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Zasoby Wydobywalne:
Znaczenie złoża wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.

Czym jest Źródło descenzyjne; ź znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: