Źródło descenzyjne; ź co to jest
Co to jest Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe. Wyjaśnienie zstępujące.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe

Definicja ŹRÓDŁO DESCENZYJNE; Ź. ZSTĘPUJĄCE, Ź. GRAWITACYJNE, Ź. SPŁYWOWE: Źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe
Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne) do miejsca wypływu. → Wydajność źródła jest funkcją zespołu parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne, z których najistotniejsza jest wartość spadku hydraulicznego. Funkcja ta w zależności od warunków przyrodniczych może być liniowa albo paraboliczna. → Źródło, → Źródło ascenzyjne, → Reżim źródła.[TB i DM].

Słownik Złoże Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych → Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja może przynosić korzyść gospodarczą. Woda ze z.w.p. może być ujmowana, pobierana i wykorzystana do celów użytkowych. Istotnymi cechami z źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Zatwierdzanie Projektów Prac/Badań Geologicznych I Dokumentacji:
Znaczenie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.
Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK źródło descenzyjne; ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe.

Czym jest Źródło descenzyjne; ź znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: