Źródło dyslokacyjne; źródło co to jest
Co to jest Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe. Wyjaśnienie uskokowe Źródło wypływające wzdłuż.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe

Definicja ŹRÓDŁO DYSLOKACYJNE; ŹRÓDŁO USKOKOWE: Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe
Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury i składu chemicznego wód. Ź.d. występują regularnie w formie „linii źródeł”, znacząc przebieg strefy dyslokacyjnej. Do w najwyższym stopniu wydajnych należą źródła w strefie krzyżujących się uskoków (ryc. 135). → Źródło.[TB i DM] Ryc. 135. Źródło dyslokacyjne.

Słownik Zatopienie Powierzchni Terenu:
Znaczenie powierzchni terenu Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni spowodowane na przykład poprzez osiadanie powierzchni albo zaniechanie odwodnienia. Z.p.t. bywa poprzedzane → podtopieniem terenu, a więc źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Zbiornik Krasowy Zamknięty:
Znaczenie zamknięty Termin służący do basenu krasowego charakteryzującego się zamkniętymi granicami hydrodynamicznymi (→ granica (mechanizmu wodonośnego)). W jego zasięgu drenaż jest wyłącznie wewnętrzny i źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Złoże Wód Termalnych:
Znaczenie termalnych 1. Złoże zmineralizowanych → wód termalnych, z którego woda jest albo może być eksploatowana jako kopalina (woda lecznicza albo nośnik energii cieplnej). 2. Złoża wód nadających się do źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Zawodnienie Kopalni:
Znaczenie Zawodnienie kopalni Natężenie sumarycznego naturalnego dopływu wody do kopalni. → Dopływ do kopalni.[MR źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.

Czym jest Źródło dyslokacyjne; źródło znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: