Źródło dyslokacyjne; źródło co to jest
Co to jest Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe. Wyjaśnienie uskokowe Źródło wypływające wzdłuż.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe

Definicja ŹRÓDŁO DYSLOKACYJNE; ŹRÓDŁO USKOKOWE: Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe
Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury i składu chemicznego wód. Ź.d. występują regularnie w formie „linii źródeł”, znacząc przebieg strefy dyslokacyjnej. Do w najwyższym stopniu wydajnych należą źródła w strefie krzyżujących się uskoków (ryc. 135). → Źródło.[TB i DM] Ryc. 135. Źródło dyslokacyjne.

Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Zasoby Wzbudzone Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Zbieżność Metody Iteracyjnej:
Znaczenie iteracyjnej Sposób iteracyjna rozwiązywania układu równań różnicowych jest zbieżna, jeśli różnica pomiędzy rozwiązaniem iteracyjnym układu a ścisłym rozwiązaniem odpowiadającego mu równania źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.
Słownik Zasoby Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Liczba wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w → zbiorniku wód podziemnych, →zlewni podziemnej albo źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe.

Czym jest Źródło dyslokacyjne; źródło znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: