Źródło gorące co to jest
Co to jest Źródło gorące. Wyjaśnienie regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu.

Czy przydatne?

Co to jest Gorące Źródło

Definicja ŹRÓDŁO GORĄCE: Źródło gorące
Ź.g. występują regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu. Mogą także powstawać z wód infiltracyjnych (→woda infiltracyjna) przenikających na znaczącą głębokość (→ wody termalne). Szczególnym rodzajem ź.g. jest gejzer. To jest źródło cykliczne wyrzucające gorącą wodę i parę wodną. Wokół miejsca wypływu osadza się gejzeryt (ryc. 136). → Źródło.[TB i DM] Ryc. 136. Model gejzeru (wg Pazdro, Kozerski, 1990).

Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g źródło gorące.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK źródło gorące.
Słownik Zawodnienie Kopalni:
Znaczenie Zawodnienie kopalni Natężenie sumarycznego naturalnego dopływu wody do kopalni. → Dopływ do kopalni.[MR źródło gorące.
Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM źródło gorące.
Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma źródło gorące.

Czym jest Źródło gorące znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: