Źródło gorące co to jest
Co to jest Źródło gorące. Wyjaśnienie regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu.

Czy przydatne?

Co to jest Gorące Źródło

Źródło gorące
Ź.g. występują regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu. Mogą także powstawać z wód infiltracyjnych (→woda infiltracyjna) przenikających na znaczącą głębokość (→ wody termalne). Szczególnym rodzajem ź.g. jest gejzer. To jest źródło cykliczne wyrzucające gorącą wodę i parę wodną. Wokół miejsca wypływu osadza się gejzeryt (ryc. 136). → Źródło.[TB i DM] Ryc. 136. Model gejzeru (wg Pazdro, Kozerski, 1990).

Czym jest Źródło gorące znaczenie w Słownik definicje Z