Źródło gorące co to jest
Co to jest ŹRÓDŁO GORĄCE. Wyjaśnienie regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu.

Czy przydatne?

Co to jest Gorące Źródło

Definicja ŹRÓDŁO GORĄCE: Źródło gorące
Ź.g. występują regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu. Mogą także powstawać z wód infiltracyjnych (→woda infiltracyjna) przenikających na znaczącą głębokość (→ wody termalne). Szczególnym rodzajem ź.g. jest gejzer. To jest źródło cykliczne wyrzucające gorącą wodę i parę wodną. Wokół miejsca wypływu osadza się gejzeryt (ryc. 136). → Źródło.[TB i DM] Ryc. 136. Model gejzeru (wg Pazdro, Kozerski, 1990).

Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze źródło gorące co to jest.
Słownik Zasoby Wodne:
Znaczenie zasoby wodne Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania.[AK źródło gorące definicja.
Słownik Zasoby Dyspozycyjne:
Znaczenie Liczba wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających się i możliwych do zastosowania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie z źródło gorące co znaczy.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK źródło gorące słownik.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie źródło gorące znaczenie.

Czym jest Źródło gorące znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: