Źródło gorące co to jest
Co to jest Źródło gorące. Wyjaśnienie regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu.

Czy przydatne?

Co to jest Gorące Źródło

Definicja ŹRÓDŁO GORĄCE: Źródło gorące
Ź.g. występują regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu. Mogą także powstawać z wód infiltracyjnych (→woda infiltracyjna) przenikających na znaczącą głębokość (→ wody termalne). Szczególnym rodzajem ź.g. jest gejzer. To jest źródło cykliczne wyrzucające gorącą wodę i parę wodną. Wokół miejsca wypływu osadza się gejzeryt (ryc. 136). → Źródło.[TB i DM] Ryc. 136. Model gejzeru (wg Pazdro, Kozerski, 1990).

Słownik Zwierciadło Wód Zawieszonych:
Znaczenie zawieszonych Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy źródło gorące.
Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK źródło gorące.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę źródło gorące.
Słownik Zagrożenie Geogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie geogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i ilości wód podziemnych (zasobów) wynikające z istnienia naturalnych „ognisk zanieczyszczeń”, na przykład wody morskie i oceaniczne, zasolone wody źródło gorące.
Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów źródło gorące.

Czym jest Źródło gorące znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: