Źródło krasowe co to jest
Co to jest Źródło krasowe. Wyjaśnienie zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowe Źródło

Definicja ŹRÓDŁO KRASOWE: Źródło krasowe
Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za pośrednictwem kanału zbiorczego krążące w masywie wody krasowe są wyprowadzane na powierzchnię w formie skoncentrowanego wypływu. Żywo reaguje na czynniki klimatyczne. Ź.k. należą do w najwyższym stopniu wydajnych (→ wywierzysko). Z racji na kształt przewodu doprowadzającego wodę do źródła wyróżnia się: ź.k. kanałowe, jaskiniowe, szczelinowo-krasowe. Występują także ź.k. intermitujące, z których woda wypływa z przerwami; są one powiązane z lewarowym kształtem przewodów krasowych. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 137. Źródło krasowe, intermitujące.

Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów źródło krasowe.
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy źródło krasowe.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną źródło krasowe.
Słownik Zwierciadło Swobodne; Powierzchnia Swobodna:
Znaczenie swobodne; powierzchnia swobodna Powierzchnia fikcyjna oddzielająca strefę wód gruntowych od wstęgi wód kaplilarnych. W punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu źródło krasowe.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym źródło krasowe.

Czym jest Źródło krasowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: