Źródło krasowe co to jest
Co to jest Źródło krasowe. Wyjaśnienie zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowe Źródło

Definicja ŹRÓDŁO KRASOWE: Źródło krasowe
Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za pośrednictwem kanału zbiorczego krążące w masywie wody krasowe są wyprowadzane na powierzchnię w formie skoncentrowanego wypływu. Żywo reaguje na czynniki klimatyczne. Ź.k. należą do w najwyższym stopniu wydajnych (→ wywierzysko). Z racji na kształt przewodu doprowadzającego wodę do źródła wyróżnia się: ź.k. kanałowe, jaskiniowe, szczelinowo-krasowe. Występują także ź.k. intermitujące, z których woda wypływa z przerwami; są one powiązane z lewarowym kształtem przewodów krasowych. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 137. Źródło krasowe, intermitujące.

Słownik Zawiesina Koloidalna:
Znaczenie koloidalna Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Z.k. znaczy układ dyspersyjny, gdzie fazę rozpuszczoną stanowią cząstki koloidalne; wyraża się poprzez źródło krasowe.
Słownik Zasoby Wodne:
Znaczenie zasoby wodne Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania.[AK źródło krasowe.
Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą źródło krasowe.
Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być źródło krasowe.
Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w źródło krasowe.

Czym jest Źródło krasowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: