Źródło meteoryczne co to jest
Co to jest Źródło meteoryczne. Wyjaśnienie zasilane na drodze infiltracji wód opadowych.

Czy przydatne?

Co to jest Meteoryczne Źródło

Definicja ŹRÓDŁO METEORYCZNE: Źródło meteoryczne
Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM].

Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód źródło meteoryczne.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w źródło meteoryczne.
Słownik Zwierciadło Swobodne; Powierzchnia Swobodna:
Znaczenie swobodne; powierzchnia swobodna Powierzchnia fikcyjna oddzielająca strefę wód gruntowych od wstęgi wód kaplilarnych. W punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu źródło meteoryczne.
Słownik Zasoby Wzbudzone Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko źródło meteoryczne.
Słownik Zapotrzebowanie Na Wodę:
Znaczenie wodę Liczba wody na jednostkę czasu konieczna do zaspokojenia potrzeb ludności, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa w danej miejscowości, regionie, jednostce administracyjnej i tym podobne[JD źródło meteoryczne.

Czym jest Źródło meteoryczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: