Źródło okresowe; źródło co to jest
Co to jest Źródło okresowe; źródło efemeryczne. Wyjaśnienie efemeryczne Źródło, które co pewien.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło okresowe; źródło efemeryczne

Definicja ŹRÓDŁO OKRESOWE; ŹRÓDŁO EFEMERYCZNE: Źródło okresowe; źródło efemeryczne
Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne →zbiorniki wód podziemnych. → Źródło.[TB i DM].

Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Zasoby Sprężyste Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Liczba wody, jaka wyzwala się w wyniku wywołanego pomniejszenia ciśnienia piezometrycznego, objętościowego pomniejszenia porów. Rozmiar z.s.w.p. zależy między innymi od współczynnika źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Źródło Stałe; Źródło Trwałe:
Znaczenie Źródło stałe; źródło trwałe Źródło, z którego woda wypływa bez końca, w stałych albo zmiennych ilościach. Zmiany wydajności źródła ustala → parametr zmienności źródła. → Źródło.[TB i DM źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Zdolność Ewaporacyjna Terenu; Parowanie Terenowe Potencjalne:
Znaczenie ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Związki Organiczne W Wodach Podziemnych:
Znaczenie w wodach podziemnych Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu źródło okresowe; źródło efemeryczne.

Czym jest Źródło okresowe; źródło znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: