Źródło okresowe; źródło co to jest
Co to jest Źródło okresowe; źródło efemeryczne. Wyjaśnienie efemeryczne Źródło, które co pewien.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło okresowe; źródło efemeryczne

Źródło okresowe; źródło efemeryczne
Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne →zbiorniki wód podziemnych. → Źródło.[TB i DM].

Czym jest Źródło okresowe; źródło znaczenie w Słownik definicje Z