Źródło okresowe; źródło co to jest
Co to jest Źródło okresowe; źródło efemeryczne. Wyjaśnienie efemeryczne Źródło, które co pewien.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło okresowe; źródło efemeryczne

Definicja ŹRÓDŁO OKRESOWE; ŹRÓDŁO EFEMERYCZNE: Źródło okresowe; źródło efemeryczne
Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne →zbiorniki wód podziemnych. → Źródło.[TB i DM].

Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Zagrożenie Antropogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie antropogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie źródło okresowe; źródło efemeryczne.
Słownik Źródło Szczelinowe:
Znaczenie Źródło drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc. 139). W zależności od ukształtowania terenu, stopnia szczelinowatości masywu i rozkładu → ciśnień hydrostatycznych może być → źródło źródło okresowe; źródło efemeryczne.

Czym jest Źródło okresowe; źródło znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: