Źródło pulsujące; ź co to jest
Co to jest Źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące. Wyjaśnienie ź. intermitujące Źródło.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące

Definicja ŹRÓDŁO PULSUJĄCE; Ź. TĘTNIĄCE, Ź. INTERMITUJĄCE: Źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące
Źródło, gdzie wypływ dzieje się z niewielkimi przerwami, w regularnych odstępach czasu. Wypływ ustaje, gdy → ciśnienie hydrostatyczne nie może przezwyciężyć oporu, jaki stawia materiał klastyczny maskujący wyloty szczelin. Odbudowa ciśnienia skutkuje ponowną aktywność źródła. → Źródło.[TB i DM].

Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące.
Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące.
Słownik Zwierciadło Wody Nawiercone:
Znaczenie nawiercone Ustalenie techniczne na miejsce w → otworze hydrogeologicznym, gdzie natrafiono na wodę podziemną. W obrębie → wód podziemnych naporowych to jest strop poziomu wodonośnego (spąg poziomu źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące.
Słownik Zalewisko:
Znaczenie Zalewisko Nagromadzenie wody w górniczej niecce obniżeniowej, jest to w partii terenu obniżonej wskutek podziemnej eksploatacji górniczej. → Zatopienie powierzchni terenu.[MR źródło pulsujące; ź. tętniące, ź. intermitujące.

Czym jest Źródło pulsujące; ź. tętniące znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: