Źródło szczelinowe co to jest
Co to jest ŹRÓDŁO SZCZELINOWE. Wyjaśnienie drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowe Źródło

Definicja ŹRÓDŁO SZCZELINOWE: Źródło szczelinowe
Źródło drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc. 139). W zależności od ukształtowania terenu, stopnia szczelinowatości masywu i rozkładu → ciśnień hydrostatycznych może być → źródło descenzyjne albo → źródło ascenzyjne. Woda na powierzchnię jest wyprowadzana poprzez szczelinę, tak zwany zbiorczą, do której dopływa z mechanizmu współpracujących szczelin. Meteoryczne zasilanie i błyskawiczny przepływ wywołują spore wahania → wydajności źródła. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 139. Źródło szczelinowe, ascenzyjne.

Słownik Zanieczyszczenie Środowiska:
Znaczenie środowiska Antropogeniczne, negatywne przeobrażenie przedmiotów → środowiska naturalnego. Wywoływane jest wprowadzeniem poprzez człowieka do środowiska zanieczyszczeń stałych, ciekłych albo gazowych źródło szczelinowe co to jest.
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy źródło szczelinowe definicja.
Słownik Zasilanie Rozproszone Źródła Krasowego:
Znaczenie Zasilanie rozproszone źródła krasowego Rozproszone zasilanie → źródła krasowego poprzez → strefę wadyczną albo poprzez przepuszczalny nadkład.[AR źródło szczelinowe co znaczy.
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne źródło szczelinowe słownik.
Słownik Związki Organiczne W Wodach Podziemnych:
Znaczenie w wodach podziemnych Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu źródło szczelinowe znaczenie.

Czym jest Źródło szczelinowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: