Źródło szczelinowe co to jest
Co to jest Źródło szczelinowe. Wyjaśnienie drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowe Źródło

Definicja ŹRÓDŁO SZCZELINOWE: Źródło szczelinowe
Źródło drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc. 139). W zależności od ukształtowania terenu, stopnia szczelinowatości masywu i rozkładu → ciśnień hydrostatycznych może być → źródło descenzyjne albo → źródło ascenzyjne. Woda na powierzchnię jest wyprowadzana poprzez szczelinę, tak zwany zbiorczą, do której dopływa z mechanizmu współpracujących szczelin. Meteoryczne zasilanie i błyskawiczny przepływ wywołują spore wahania → wydajności źródła. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 139. Źródło szczelinowe, ascenzyjne.

Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy źródło szczelinowe.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK źródło szczelinowe.
Słownik Zbieżność Metody Iteracyjnej:
Znaczenie iteracyjnej Sposób iteracyjna rozwiązywania układu równań różnicowych jest zbieżna, jeśli różnica pomiędzy rozwiązaniem iteracyjnym układu a ścisłym rozwiązaniem odpowiadającego mu równania źródło szczelinowe.
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości źródło szczelinowe.
Słownik Zwierciadło Napięte:
Znaczenie Zwierciadło napięte Zwierciadło wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej leżącej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do → warstwy wodonośnej o zwierciadle napiętym.[TM źródło szczelinowe.

Czym jest Źródło szczelinowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: