Źródło termalne; ź co to jest
Co to jest Źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe. Wyjaśnienie ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe

Definicja ŹRÓDŁO TERMALNE; Ź. CIEPLICZE, Ź. CIEPŁE: Źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe
Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków hydrogeologicznych kształtujących termikę wód wyróżnia się ź. heterotermalne o temperaturze zmiennej i ź. homeotermalne o temperaturze stałej. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 140. Źródło termalne ascenzyjne, zasilane wodami pochodzenia infiltracyjnego.

Słownik Źródło Wody Mineralnej:
Znaczenie Źródło wody mineralnej Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wodę, która zawiera ponad 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych pochodzenia geogenicznego. → Źródło.[TB i DM źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Źródło Warstwowe:
Znaczenie Źródło drenujące wodę z warstwy przeważnie zbudowanej z utworów porowatych, powstaje na wychodniach → warstwy wodonośnej. W zależności od sytuacji geologicznej wyróżniamy: ź.w. kontaktowe źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.

Czym jest Źródło termalne; ź. cieplicze znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: