Źródło termalne; ź co to jest
Co to jest Źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe. Wyjaśnienie ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe

Definicja ŹRÓDŁO TERMALNE; Ź. CIEPLICZE, Ź. CIEPŁE: Źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe
Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków hydrogeologicznych kształtujących termikę wód wyróżnia się ź. heterotermalne o temperaturze zmiennej i ź. homeotermalne o temperaturze stałej. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 140. Źródło termalne ascenzyjne, zasilane wodami pochodzenia infiltracyjnego.

Słownik Złoża Wydobywalne:
Znaczenie zasoby wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Źródło Szczelinowe:
Znaczenie Źródło drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc. 139). W zależności od ukształtowania terenu, stopnia szczelinowatości masywu i rozkładu → ciśnień hydrostatycznych może być → źródło źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.
Słownik Zwierciadło Wód Zawieszonych:
Znaczenie zawieszonych Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy źródło termalne; ź. cieplicze, ź. ciepłe.

Czym jest Źródło termalne; ź. cieplicze znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: