Źródło warstwowe co to jest
Co to jest Źródło warstwowe. Wyjaśnienie drenujące wodę z warstwy przeważnie zbudowanej z utworów.

Czy przydatne?

Co to jest Warstwowe Źródło

Definicja ŹRÓDŁO WARSTWOWE: Źródło warstwowe
Źródło drenujące wodę z warstwy przeważnie zbudowanej z utworów porowatych, powstaje na wychodniach → warstwy wodonośnej. W zależności od sytuacji geologicznej wyróżniamy: ź.w. kontaktowe, wypływające na granicy warstwy wodonośnej z utworami nieprzepuszczalnymi, ź.w. erozyjne, wypływające z nadciętej warstwy wodonośnej, powyżej jej spągu (ryc. 141), ź.w. zaporowe, gdzie powodem wypływu jest podziemne spiętrzenie wód w konsekwencji zmniejszającej się miąższości warstwy wodonośnej albo nagłej zmiany →przepuszczalności utworów. → Źródło. Ryc. 141. Źródło warstwowo-erozyjne[TB i DM].

Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów źródło warstwowe.
Słownik Zbiornik Krasowy:
Znaczenie masywach węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych strukturach tektonicznych, o bardzo zróżnicowanej morfologii terenu występuje z.k. typu „Aliou”. Charakteryzuje się pełnym postępem źródło warstwowe.
Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w źródło warstwowe.
Słownik Złoża Wydobywalne:
Znaczenie zasoby wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować źródło warstwowe.
Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK źródło warstwowe.

Czym jest Źródło warstwowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: