Źródło wody mineralnej co to jest
Co to jest Źródło wody mineralnej. Wyjaśnienie wyprowadzające na powierzchnię terenu wodę, która.

Czy przydatne?

Co to jest Mineralnej Wody Źródło

Definicja ŹRÓDŁO WODY MINERALNEJ: Źródło wody mineralnej
Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wodę, która zawiera ponad 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych pochodzenia geogenicznego. → Źródło.[TB i DM].

Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK źródło wody mineralnej.
Słownik Zwierciadło Napięte:
Znaczenie Zwierciadło napięte Zwierciadło wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej leżącej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do → warstwy wodonośnej o zwierciadle napiętym.[TM źródło wody mineralnej.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK źródło wody mineralnej.
Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód źródło wody mineralnej.
Słownik Źródło Szczelinowe:
Znaczenie Źródło drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc. 139). W zależności od ukształtowania terenu, stopnia szczelinowatości masywu i rozkładu → ciśnień hydrostatycznych może być → źródło źródło wody mineralnej.

Czym jest Źródło wody mineralnej znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: