zrównoważony rozwój co to jest
Co to jest zrównoważony rozwój. Wyjaśnienie postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm.

Czy przydatne?

Co to jest Rozwój Zrównoważony

Definicja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: zrównoważony postęp
taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności albo obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Słownik Zatopienie Powierzchni Terenu:
Znaczenie powierzchni terenu Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni spowodowane na przykład poprzez osiadanie powierzchni albo zaniechanie odwodnienia. Z.p.t. bywa poprzedzane → podtopieniem terenu, a więc zrównoważony rozwój.
Słownik Zdolności Ochronne Nadkładu:
Znaczenie ochronne nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → zrównoważony rozwój.
Słownik Zasoby Naturalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające pod wpływem czynników przyrodniczych: opadów atmosferycznych, → infiltracji, → influacji, → kondensacji pary wodnej, mechanizmów juwenilnych.[SK zrównoważony rozwój.
Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zrównoważony rozwój.
Słownik Złoże Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych → Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja może przynosić korzyść gospodarczą. Woda ze z.w.p. może być ujmowana, pobierana i wykorzystana do celów użytkowych. Istotnymi cechami z zrównoważony rozwój.

Czym jest zrównoważony rozwój znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: