zrównoważony rozwój co to jest
Co to jest zrównoważony rozwój. Wyjaśnienie postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm.

Czy przydatne?

Co to jest Rozwój Zrównoważony

Definicja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: zrównoważony postęp
taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności albo obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód zrównoważony rozwój.
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości zrównoważony rozwój.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK zrównoważony rozwój.
Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK zrównoważony rozwój.
Słownik Zwierciadło Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od strefy aeracji (strefę kapilarną od strefy podziemnych wód swobodnych, wolnych). Woda podziemna występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny zrównoważony rozwój.

Czym jest zrównoważony rozwój znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: