Zubożenie wód podziemnych co to jest
Co to jest Zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe

Definicja ZUBOŻENIE WÓD PODZIEMNYCH; DEGRADACJA ILOŚCIOWA; ZAGROŻENIE ZASOBOWE: Zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe
Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo budowlanego, pomniejszenia zasilania i degradacji jakości wód. → Deficyt, niedobór wód podziemnych.[AS].

Słownik Źródło Dyslokacyjne; Źródło Uskokowe:
Znaczenie źródło uskokowe Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe.
Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe.
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe.
Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe.
Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe.

Czym jest Zubożenie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: