Związki kompleksowe co to jest
Co to jest Związki kompleksowe. Wyjaśnienie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu.

Czy przydatne?

Co to jest Kompleksowe Związki

Definicja ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE: Związki kompleksowe
Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych z nim wiązaniami koordynacyjnymi, zwanych ligandami. Liczba ligandów w z.k. nazywa się liczbą koordynacyjną. Szczególną grupę z.k. stanowią chelaty (kompleksy kleszczowe) tworzone poprzez kationy metali (na przykład Cu2+,Ni2+ i in.) z ligandami dysponującymi więcej niż jedną parą elektronów i mogących tworzyć dwa albo więcej wiązań koordynacyjnych z jonem centralnym. Są bardzo trwałe, a ich obecność w wodzie może prowadzić do błędów analitycznych, szczególnie przy oznaczeniach metali ciężkich.[JD].

Słownik Zasypka (Na Dnie Studni):
Znaczenie studni) Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK związki kompleksowe.
Słownik Zwierciadło Wody Nawiercone:
Znaczenie nawiercone Ustalenie techniczne na miejsce w → otworze hydrogeologicznym, gdzie natrafiono na wodę podziemną. W obrębie → wód podziemnych naporowych to jest strop poziomu wodonośnego (spąg poziomu związki kompleksowe.
Słownik Źródło Pulsujące; Ź. Tętniące, Ź. Intermitujące:
Znaczenie tętniące, ź. intermitujące Źródło, gdzie wypływ dzieje się z niewielkimi przerwami, w regularnych odstępach czasu. Wypływ ustaje, gdy → ciśnienie hydrostatyczne nie może przezwyciężyć oporu, jaki związki kompleksowe.
Słownik Zalewisko:
Znaczenie Zalewisko Nagromadzenie wody w górniczej niecce obniżeniowej, jest to w partii terenu obniżonej wskutek podziemnej eksploatacji górniczej. → Zatopienie powierzchni terenu.[MR związki kompleksowe.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów związki kompleksowe.

Czym jest Związki kompleksowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: