Związki kompleksowe co to jest
Co to jest Związki kompleksowe. Wyjaśnienie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu.

Czy przydatne?

Co to jest Kompleksowe Związki

Definicja ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE: Związki kompleksowe
Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych z nim wiązaniami koordynacyjnymi, zwanych ligandami. Liczba ligandów w z.k. nazywa się liczbą koordynacyjną. Szczególną grupę z.k. stanowią chelaty (kompleksy kleszczowe) tworzone poprzez kationy metali (na przykład Cu2+,Ni2+ i in.) z ligandami dysponującymi więcej niż jedną parą elektronów i mogących tworzyć dwa albo więcej wiązań koordynacyjnych z jonem centralnym. Są bardzo trwałe, a ich obecność w wodzie może prowadzić do błędów analitycznych, szczególnie przy oznaczeniach metali ciężkich.[JD].

Słownik Źródło Przelewowe:
Znaczenie Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może związki kompleksowe.
Słownik Zanieczyszczenia Wód Podziemnych; Kontaminacja:
Znaczenie wód podziemnych; kontaminacja Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla związki kompleksowe.
Słownik Związki Organiczne W Wodach Podziemnych:
Znaczenie w wodach podziemnych Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu związki kompleksowe.
Słownik Źródło Dyslokacyjne; Źródło Uskokowe:
Znaczenie źródło uskokowe Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury związki kompleksowe.
Słownik Zapach (Wody):
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody. Wody podziemne nie wykazują najczęściej żadnego z. Ocenia się rodzaj z. (jakość) i jego intensywność (natężenie). Wrażenia związki kompleksowe.

Czym jest Związki kompleksowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: