Związki organiczne w wodach co to jest
Co to jest Związki organiczne w wodach podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Kluczową rolę pośród z.

Czy przydatne?

Co to jest Związki organiczne w wodach podziemnych

Definicja ZWIĄZKI ORGANICZNE W WODACH PODZIEMNYCH: Związki organiczne w wodach podziemnych
Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu alifatycznego (kwasy tłuszczowe), a pośród nich kwas octowy (CH3COOH) i mrówkowy (HCOOH), stanowiące wytwór utleniania materii organicznej raczej pochodzenia roślinnego. pośród innych związków organicznych w wodach podziemnych występująw sposób naturalny aminokwasy (do 3% DOC, → rozpuszczony węgiel organiczny), kwasy humusowe, fulwowe i in. Ponadto liczne związki organiczne w wodach podziemnych mogą stanowić zanieczyszczenia antropogeniczne, na przykład → chlorofluorowęgle (CFC).[JD].

Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym związki organiczne w wodach podziemnych.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g związki organiczne w wodach podziemnych.
Słownik Źródło Descenzyjne; Ź. Zstępujące, Ź. Grawitacyjne, Ź. Spływowe:
Znaczenie ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne związki organiczne w wodach podziemnych.
Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK związki organiczne w wodach podziemnych.
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości związki organiczne w wodach podziemnych.

Czym jest Związki organiczne w wodach znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: