Zwierciadło piezometryczne co to jest
Co to jest Zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna. Wyjaśnienie powierzchnia.

Czy przydatne?

Co to jest Zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna

Definicja ZWIERCIADŁO PIEZOMETRYCZNE; POWIERZCHNIA PIEZOMETRYCZNA: Zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna
Powierzchnia przedstawiająca rozkład → wysokości hydraulicznej w warstwie o zwierciadle napiętym. Z.p. jest prezentowane w formie map hydroizohips realizowanych sposobem interpolacji punktowych, równoczasowych pomiarów poziomów piezometrycznych w piezometrach albo w innych otworach obserwacyjnych. Nie należy korzystać w tym sensie definicje → zwierciadło napięte.[TM].

Słownik Zatrucie Wód:
Znaczenie Zanieczyszczenie wód substancjami wywierającymi toksyczne wpływ na organizmy żywe. Stwarza zagrożenie chorobotwórcze albo wręcz uniemożliwia postęp naturalnego życia organicznego w wodach.[AS zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Zdolność Ewaporacyjna Terenu; Parowanie Terenowe Potencjalne:
Znaczenie ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.

Czym jest Zwierciadło piezometryczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: