Zwierciadło piezometryczne co to jest
Co to jest Zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna. Wyjaśnienie powierzchnia.

Czy przydatne?

Co to jest Zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna

Definicja ZWIERCIADŁO PIEZOMETRYCZNE; POWIERZCHNIA PIEZOMETRYCZNA: Zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna
Powierzchnia przedstawiająca rozkład → wysokości hydraulicznej w warstwie o zwierciadle napiętym. Z.p. jest prezentowane w formie map hydroizohips realizowanych sposobem interpolacji punktowych, równoczasowych pomiarów poziomów piezometrycznych w piezometrach albo w innych otworach obserwacyjnych. Nie należy korzystać w tym sensie definicje → zwierciadło napięte.[TM].

Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Źródło Dyslokacyjne; Źródło Uskokowe:
Znaczenie źródło uskokowe Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Zadanie Wprost W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie wysokości hydraulicznej w obszarze filtracji wód podziemnych na podstawie danych parametrów warstwy wodonośnej, jest to → przewodności i → pojemności wodnej i → zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Źródło Gorące:
Znaczenie występują regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu. Mogą także powstawać z wód infiltracyjnych (→woda infiltracyjna) przenikających na znaczącą głębokość (→ wody termalne zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.
Słownik Zdrój:
Znaczenie Zdrój Pod nazwą z. rozumie się w j. polskim zarówno ujęte źródło, jak i otwór hydrogeologiczny (studnię), szczególnie z samowypływem, a również pkt. zaopatrzenia w wodę, w szczególności publiczny.[AK zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna.

Czym jest Zwierciadło piezometryczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: