Zwierciadło wód podziemnych co to jest
Co to jest Zwierciadło wód podziemnych. Wyjaśnienie Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Zwierciadło

Definicja ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH: Zwierciadło wód podziemnych
Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od strefy aeracji (strefę kapilarną od strefy podziemnych wód swobodnych, wolnych). Woda podziemna występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny, kawerny i tym podobne i przenosi ciśnienie hydrostatyczne. Jeśli z.w.p. pozostaje w spoczynku, a jedyną siłą na nie działającąjest siła ciężkości, to ono jest poziome. Gdy woda podziemna porusza się, wówczas prócz siły ciężkości działają na nią siły oporu, skierowane przeciwnie do kierunku jej ruchu, i z.w.p. jest nachylone i ułożone prostopadle do wypadkowej obu sił. Zwykle poprzez z.w.p. kojarzymy → zwierciadło swobodne, tzn. takie, które nie jest ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną i pozostaje pod ciśnieniem atmosferycznym. ono jest na ogół współkształtne z powierzchnią terenu, tzn. iż w pewnym przybliżeniu naśladuje jego kształt, i określa się w otworze wiertniczym na głębokości, na której zostało nawiercone. Gdy z.w.p. jest ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną i znajduje się pod ciśnieniem większym od atmosferycznego, nosi nazwę → zwierciadła napiętego, artezyjskiego, jeżeli w otworze wiertniczym stabilizuje się powyżej lokalnej powierzchni terenu, albo subartezyjskiego, jeśli określa się poniżej tej powierzchni (zwierciadło ustalone). Powierzchnia, którą wyznacza wysokość ciśnienia piezometrycznego wody naporowej, nazywa się → zwierciadłem piezometrycznym (→ poziomem piezometrycznym). Z.w.p. ustalone wskutek naturalnego ciśnienia hydrostatycznego zwie się zwierciadłem statycznym, z kolei gdy jest obniżone w wyniku pompowania wody albo podniesione w wyniku jej wprowadzenia do utworów wodonośnych, nosi nazwę zwierciadła dynamicznego. → Wody podziemne.[AK].

Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Źródło Wody Słodkiej; Źródło Zwykłe:
Znaczenie słodkiej; źródło zwyczajne Źródło, którego wody charakteryzują się niską mineralizacją, zawierającą 100-500 mg/dm3 rozpuszczonych substancji stałych. Wysłodzenie wód jest efektem intensywnego zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Związki Organiczne W Wodach Podziemnych:
Znaczenie w wodach podziemnych Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Zasoby Eksploatacyjne (Ujęcia) Wód Podziemnych:
Znaczenie eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Zdolność Ewaporacyjna Terenu; Parowanie Terenowe Potencjalne:
Znaczenie ewaporacyjna terenu; parowanie terenowe potencjalne Max. liczba wody, jaka może wyparować z określonego terenu zawierającego określone zasoby wilgoci. Z.e.t. jest zazwyczaj mniejsza od → potencjału zwierciadło wód podziemnych.

Czym jest Zwierciadło wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: