Zwierciadło wód podziemnych co to jest
Co to jest Zwierciadło wód podziemnych. Wyjaśnienie Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Zwierciadło

Definicja ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH: Zwierciadło wód podziemnych
Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od strefy aeracji (strefę kapilarną od strefy podziemnych wód swobodnych, wolnych). Woda podziemna występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny, kawerny i tym podobne i przenosi ciśnienie hydrostatyczne. Jeśli z.w.p. pozostaje w spoczynku, a jedyną siłą na nie działającąjest siła ciężkości, to ono jest poziome. Gdy woda podziemna porusza się, wówczas prócz siły ciężkości działają na nią siły oporu, skierowane przeciwnie do kierunku jej ruchu, i z.w.p. jest nachylone i ułożone prostopadle do wypadkowej obu sił. Zwykle poprzez z.w.p. kojarzymy → zwierciadło swobodne, tzn. takie, które nie jest ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną i pozostaje pod ciśnieniem atmosferycznym. ono jest na ogół współkształtne z powierzchnią terenu, tzn. iż w pewnym przybliżeniu naśladuje jego kształt, i określa się w otworze wiertniczym na głębokości, na której zostało nawiercone. Gdy z.w.p. jest ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną i znajduje się pod ciśnieniem większym od atmosferycznego, nosi nazwę → zwierciadła napiętego, artezyjskiego, jeżeli w otworze wiertniczym stabilizuje się powyżej lokalnej powierzchni terenu, albo subartezyjskiego, jeśli określa się poniżej tej powierzchni (zwierciadło ustalone). Powierzchnia, którą wyznacza wysokość ciśnienia piezometrycznego wody naporowej, nazywa się → zwierciadłem piezometrycznym (→ poziomem piezometrycznym). Z.w.p. ustalone wskutek naturalnego ciśnienia hydrostatycznego zwie się zwierciadłem statycznym, z kolei gdy jest obniżone w wyniku pompowania wody albo podniesione w wyniku jej wprowadzenia do utworów wodonośnych, nosi nazwę zwierciadła dynamicznego. → Wody podziemne.[AK].

Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Źródło Descenzyjne; Ź. Zstępujące, Ź. Grawitacyjne, Ź. Spływowe:
Znaczenie ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Zbieżność Metody Iteracyjnej:
Znaczenie iteracyjnej Sposób iteracyjna rozwiązywania układu równań różnicowych jest zbieżna, jeśli różnica pomiędzy rozwiązaniem iteracyjnym układu a ścisłym rozwiązaniem odpowiadającego mu równania zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Zdolności Ochronne Nadkładu:
Znaczenie ochronne nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → zwierciadło wód podziemnych.
Słownik Zasilanie Rozproszone Źródła Krasowego:
Znaczenie Zasilanie rozproszone źródła krasowego Rozproszone zasilanie → źródła krasowego poprzez → strefę wadyczną albo poprzez przepuszczalny nadkład.[AR zwierciadło wód podziemnych.

Czym jest Zwierciadło wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: