Żyła wodna co to jest
Co to jest Żyła wodna. Wyjaśnienie krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie.

Czy przydatne?

Co to jest Wodna Żyła

Definicja ŻYŁA WODNA: Żyła wodna
Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie piasków). Termin stosowany w niewłaściwym sensie poprzez radiestetów (różdżkarzy).[AK].

Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się żyła wodna.
Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów żyła wodna.
Słownik Zagrożenie Geogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie geogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i ilości wód podziemnych (zasobów) wynikające z istnienia naturalnych „ognisk zanieczyszczeń”, na przykład wody morskie i oceaniczne, zasolone wody żyła wodna.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną żyła wodna.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g żyła wodna.

Czym jest Żyła wodna znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: