Żyła wodna co to jest
Co to jest Żyła wodna. Wyjaśnienie krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie.

Czy przydatne?

Co to jest Wodna Żyła

Definicja ŻYŁA WODNA: Żyła wodna
Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie piasków). Termin stosowany w niewłaściwym sensie poprzez radiestetów (różdżkarzy).[AK].

Słownik Źródło Krasowe:
Znaczenie Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za żyła wodna.
Słownik Zasadowość (Wody); Alkaliczność (Wody):
Znaczenie alkaliczność (wody) 1. Właściwość chemiczna wód określająca ich umiejętność do zobojętniania mocnych kwasów. O zasadowości decydują raczej obecne w wodzie wodorowęglany i węglany, mogą wpływać także żyła wodna.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK żyła wodna.
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości żyła wodna.
Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma żyła wodna.

Czym jest Żyła wodna znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: