batometr batymetr blok co to jest
Batometr; Batymetr, Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne, Biosfera, Błąd Dyskretyzacji.

Badania i analizy na B

 • Co znaczy Bilans wodny Słownik Bilans wodny Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników
 • Co znaczy Bakterie grupy coli Słownik Bakterie ekipy coli Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii, patogennych, nie tworzących przetrwalników, zasiedlających zazwyczaj jelito
 • Co znaczy Biodegradacja całkowita Słownik Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja
 • Co znaczy biotop Słownik biotop Siedlisko życia organizmów żywych – abiotyczna część → ekosystemu. → Abiotyczne czynniki.[AM, SW
 • Co znaczy Biotest Słownik Biotest Sposób określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych
 • Co znaczy Bariery biologiczne; bariery, bioekrany Słownik Bariery biologiczne; bariery, bioekrany Strefy aktywne biologicznie (→ aeracja warstwy wodonośnej), bariery biopolimerowe i tym podobne w
 • Co znaczy Bagno; moczar, mokradło Słownik Bagno; moczar, mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością
 • Co znaczy Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych Słownik Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników
 • Co znaczy Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT Słownik Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do
 • Co znaczy Bariery ochronne naturalne Słownik Bariery ochronne naturalne Istniejące w warunkach naturalnych bariery chroniące wody podziemne przed zanieczyszczeniem dzięki sorpcji
 • Co znaczy Bariera hydrogeochemiczna Słownik Bariera hydrogeochemiczna Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu
 • Co znaczy Bioremediacja; biologiczne oczyszczanie Słownik Bioremediacja; biologiczne oczyszczanie Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest
 • Co znaczy Bernoulliego równanie Słownik Bernoulliego równanie Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch
 • Co znaczy Bilans wodno gospodarczy; bilans wody Słownik Bilans wodno gospodarczy; bilans wody Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru
 • Co znaczy Biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki Słownik Biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki Definicja wprowadzone poprzez geochemików, a stosowane regularnie poprzez
 • Co znaczy Bariera odwadniająca Słownik Bariera odwadniająca Zespół współdziałających otworów i studni odwadniających wykonanych z powierzchni terenu albo z wyrobiska podziemnego
 • Co znaczy Badania hydrogeologiczne Słownik Badania hydrogeologiczne Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich
 • Co znaczy Błąd (w badaniach hydrogeologicznych) Słownik Błąd (w badaniach hydrogeologicznych) Rozmiar określająca rozbieżność pomiędzy rezultatem pomiarów, obliczeń albo odtwarzania a wartością
 • Co znaczy Bakterie żelaziste Słownik Bakterie żelaziste Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do
 • Co znaczy Bakteriologiczne zanieczyszczenie wód Słownik Bakteriologiczne zanieczyszczenie wód Zmiana składu albo liczby bakterii żyjących w wodach podziemnych spowodowana zanieczyszczeniem wód (→
 • Co znaczy Balneoterapia Słownik Balneoterapia Dział medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznej przy
 • Co znaczy Balneologia Słownik Balneologia Dział medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i
 • Co znaczy Balneotechnika Słownik Balneotechnika Dział inżynierii zajmujący się budową, urządzeniami i technicznym wyposażeniem zakładów przyrodoleczniczych. → Balneologia
 • Co znaczy Bekerel Bq Słownik Bekerel Bq Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana
 • Co znaczy Baza drenażu wód podziemnych Słownik Baza drenażu wód podziemnych Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w
 • Co znaczy Bariery ochronne techniczne Słownik Bariery ochronne techniczne Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych
 • Co znaczy Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych Słownik Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest
 • Co znaczy Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w. Słownik Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w
 • Co znaczy Bilans wód podziemnych Słownik Bilans wód podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). →
 • Co znaczy Bilans masowy; bilans masy Słownik Bilans masowy; bilans masy Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej
 • Co znaczy Biodegradacja; rozkład biochemiczny, dekompozycja Słownik Biodegradacja; rozkład biochemiczny, dekompozycja Biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze składniki, ewentualnie aż do form
 • Co znaczy Biotransformacja Słownik Biotransformacja Niepełna → biodegradacja zanieczyszczeń w konsekwencji oddziaływania czynników środowiskowych (brak tlenu albo nutrientów
 • Co znaczy Błąd dyskretyzacji Słownik Błąd dyskretyzacji Błąd rozwiązania powstający w wyniku zastąpienia równania różniczkowego układem równań różnicowych przypisanych do →
 • Co znaczy biosfera Słownik biosfera Sfera kuli ziemskiej będąca strefą życia świata organicznego: roślin i zwierząt. Obejmuje organizmy żywe i część powierzchniową
 • Co znaczy Blok obliczeniowy; pole elementarne Słownik Blok obliczeniowy; pole elementarne W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki →
 • Co znaczy Batometr; batymetr Słownik Batometr; batymetr Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości

Słownik badania i analiza

Definicja Batometr; Batymetr, Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne, Biosfera, Błąd Dyskretyzacji, Biotransformacja, Biodegradacja; Rozkład Biochemiczny, Dekompozycja znaczenie.

Co to jest Batometr; Batymetr, Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.