hydroizohipsa linia równych co to jest
Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna, Hydrogram Źródła.

Badania i analizy na H

 • Co znaczy Hydrogeochemia Słownik Hydrogeochemia Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego
 • Co znaczy hydrogeologia Słownik hydrogeologia Edukacja o → wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej → hydrosfery, litosfery, atmosfery
 • Co znaczy Hazena liczba Słownik Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM
 • Co znaczy Hydrogeologia regionalna Słownik Hydrogeologia regionalna Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych
 • Co znaczy Hydrogeologia kopalniana Słownik Hydrogeologia kopalniana Dział hydrogeologii zajmujący się podziemnymi → wodami złożowymi występującymi w obrębie eksploatowanych złóż
 • Co znaczy Hel He Słownik Hel He Gaz szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na
 • Co znaczy Hydrogeologia złożowa Słownik Hydrogeologia złożowa Dział hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi, regularnie zaliczany do → hydrogeologii górniczej. H.z. ma za
 • Co znaczy Hydroizolinia Słownik Hydroizolinia Linia na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie
 • Co znaczy Hydrogeologia górnicza Słownik Hydrogeologia górnicza H.g. jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych
 • Co znaczy Hydroizopieza Słownik Hydroizopieza H. to linia łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→ piezometr), stąd wyraża inną rozmiar niż linia
 • Co znaczy hydrosfera Słownik hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę
 • Co znaczy Hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny Słownik Hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie
 • Co znaczy Hydrozol Słownik Hydrozol Układ koloidalny typu zolu, dla którego ośrodkiem rozpraszającym jest woda. Wszystkie zole spotykane w wodach powierzchniowych i
 • Co znaczy Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie Słownik Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do
 • Co znaczy Hydroizobata Słownik Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje
 • Co znaczy Hipoteza continuum Słownik Hipoteza continuum H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z
 • Co znaczy humifikacja Słownik humifikacja Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych
 • Co znaczy Hydrogeologia inżynierska Słownik Hydrogeologia inżynierska Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem
 • Co znaczy Hydrogeologia ogólna Słownik Hydrogeologia ogólna Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich
 • Co znaczy Hydrogeologia stosowana Słownik Hydrogeologia służąca Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych
 • Co znaczy Hydrogeologia rolnicza Słownik Hydrogeologia rolnicza Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami strefy aeracji i płytkimi wodami podziemnymi przez
 • Co znaczy Hydrogram przepływu Słownik Hydrogram przepływu Krzywa obrazująca rozmiar natężenia przepływu wód w określonym przekroju w relacji do czasu, zazwyczaj w ciągu roku
 • Co znaczy hydrologia Słownik hydrologia Edukacja o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem → obiegu wody w przyrodzie i mechanizmów związanych z tym obiegiem
 • Co znaczy Hydroizopacha Słownik Hydroizopacha Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej miąższości (mierzonej w pionie) określonej warstwy albo ustalonych warstw
 • Co znaczy Hydrogeotermia Słownik Hydrogeotermia Dział geotermii, który zajmuje się przestrzennymi i czasowymi zmianami temperatury i termicznych właściwości wód podziemnych
 • Co znaczy Hydrogeologia środowiskowa Słownik Hydrogeologia środowiskowa Dział hydrogeologii zajmujący się problemami ochrony środowiska naturalnego, przewidywaniem migracji
 • Co znaczy Hydrogram źródła Słownik Hydrogram źródła Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła
 • Co znaczy Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Słownik Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w

Słownik badania i analiza

Definicja Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna, Hydrogram Źródła, Hydrogeologia Środowiskowa, Hydrogeotermia, Hydroizopacha znaczenie.

Co to jest Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.