liniowość równania filtracji co to jest
Liniowość Równania Filtracji, Lizymetr, Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych Lzwp, Lej Depresji.

Badania i analizy na L

 • Co znaczy Limnigraf Słownik Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK
 • Co znaczy Łukianowa integrator; integrator hydrauliczny Słownik Łukianowa integrator; integrator hydrauliczny Hydrauliczne urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów filtracji
 • Co znaczy Lewar ssący; syfon Słownik Lewar ssący; syfon Rura zakrzywiona w kształcie odwróconej litery U albo V, umożliwiająca przepływ wody ze studzien eksploatacyjnych do →
 • Co znaczy Linia prądu Słownik Linia prądu Linia, której kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej punkcie z kierunkiem → prędkości filtracji (jest to
 • Co znaczy Liniowość filtracji Słownik Liniowość filtracji L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem
 • Co znaczy Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Słownik Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD
 • Co znaczy Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie Słownik Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania
 • Co znaczy Liebmanna schemat Słownik Liebmanna model Symulowanie pojemności i → kroków czasowych w → modelu elektrycznym siatkowym typu RR dzięki oporów czasowych. Stosuje się
 • Co znaczy Linia ekwipotencjalna Słownik Linia ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej →
 • Co znaczy Lej depresji kopalni Słownik Lej depresji kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów
 • Co znaczy Laplace'a równanie; równanie potencjału Słownik Laplace'a równanie; równanie potencjału Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość
 • Co znaczy Langeliera indeks Słownik Langeliera indeks Parametr wykorzystywany ocenie umiejętności rozpuszczania poprzez wodę węglanu wapnia. Oblicza się go odejmując pH
 • Co znaczy Lej depresji Słownik Lej depresji Depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni i tym podobne spowodowana jej
 • Co znaczy Lokalny zbiornik wód podziemnych LZWP Słownik Lokalny zbiornik wód podziemnych LZWP Zbiornik wód podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na
 • Co znaczy Lizymetr Słownik Lizymetr Urządzenie do pomiaru wielkości → infiltracji i → ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w
 • Co znaczy Liniowość równania filtracji Słownik Liniowość równania filtracji L.r.f. (r. Boussinesqa) wynika z faktu, że wysokość hydrauliczna H (pełniąca w równaniu rolę funkcji stanu

Słownik badania i analiza

Definicja Liniowość Równania Filtracji, Lizymetr, Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych Lzwp, Lej Depresji, Langeliera Indeks, Laplace'a Równanie; Równanie Potencjału, Lej znaczenie.

Co to jest Liniowość Równania Filtracji, Lizymetr, Lokalny Zbiornik wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.