trójkątno rombowy wykres co to jest
Trójkątno-Rombowy Wykres; Pipera Wykres, Twardość Wapniowa (Wody), Tickela Wykres, Trwałość Jakości.

Badania i analizy na T

 • Co znaczy Tama wodoszczelna Słownik Tama wodoszczelna Tama przegradzająca wyrobisko górnicze wytrzymała na jednostronne ciśnienie wody. T.w. buduje się w razie konieczności
 • Co znaczy Twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody) Słownik Twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody) Cecha chemiczna wody rozumiana jako suma → twardości węglanowej i → twardości
 • Co znaczy Tlen O Słownik Tlen O Gaz słabo rozpuszczalny w wodzie, spotykany powszechnie w wodach gruntowych i płytko występujących wodach naporowych. Wspólnie z
 • Co znaczy Torpedowanie skał strefy przyotworowej Słownik Torpedowanie skał strefy przyotworowej Zabieg techniczny → usprawniania studni realizowany dzięki robót strzałowych w otworach badawczych i
 • Co znaczy Termiczna klasyfikacja wód Słownik Termiczna regulacja wód Podziały wód podziemnych na podstawie ich temperatury zależą od mierników użytkowych. Powszechnie przyjętą granicą
 • Co znaczy Twardość stała (wody); t. trwała (wody), t. niezasadowa Słownik Twardość stała (wody); t. trwała (wody), t. niezasadowa Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana
 • Co znaczy Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych) Słownik Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych) Region leżący n → terenie ochrony bezpośredniej, wyznaczony na podstawie określeń
 • Co znaczy twardość wody Słownik twardość wody Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia (→ twardość wapniowa) i magnezu i glinu, żelaza
 • Co znaczy Tryt T Słownik Tryt T Promieniotwórczy izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania
 • Co znaczy Tło hydrogeochemiczne Słownik Tło hydrogeochemiczne Zakres stężeń badanych substancji albo zakres wartości cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego
 • Co znaczy Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych) Słownik Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych) Region, na którym jest usytuowane ujęcie wody i otaczający je pas gruntu o szerokości
 • Co znaczy Trytowa jednostka TU; trytowy stosunek TR Słownik Trytowa jednostka TU; trytowy relacja TR Sposób wyrażania stężenia → trytu w środowiskach naturalnych w formie relacji atomowego trytu (T
 • Co znaczy Tensor przepuszczalności k Słownik Tensor przepuszczalności k W teorii filtracji w ośrodku przepuszczalnym, ciągłym (→ hipoteza continuum), anizotropowym przepuszczalność
 • Co znaczy Totalizator Słownik Totalizator → Opadomierz do pomiaru wielkości opadu w dłuższym czasie o większej powierzchni chwytnej i większej pojemności zbiornika.[AK
 • Co znaczy Twardość przemijająca (wody) Słownik Twardość przemijająca (wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli, raczej wodorowęglanów, wytrącających się w
 • Co znaczy Tama filtrująca Słownik Tama filtrująca Tama wodna, której zadaniem jest zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f
 • Co znaczy Tensjometr Słownik Tensjometr Instrument do pomiaru „in situ”, w strefie niepełnego nasycenia, ciśnienia ssącego, składający się z elementu mikroporowego
 • Co znaczy Temperatura (wody) Słownik Temperatura (wody) Rozmiar fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na przebieg → mechanizmów hydrogeochemicznych, na stany
 • Co znaczy Testowanie modelu Słownik Testowanie modelu T.m. bazuje najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania powierzchni piezometrycznej przy zadanych warunkach
 • Co znaczy Trójkątny wykres; Fereta trójkąt Słownik Trójkątny wykres; Fereta trójkąt Graficzna sposób odwzorowywania wielkości trójskładnikowych. W hydrogeologii najczęściej używana przy
 • Co znaczy Trójhalometany THM; haloformy Słownik Trójhalometany THM; haloformy Związki pojawiające się w czasie uzdatniania wód zawierających substancję organiczną, poddanych dezynfekcji
 • Co znaczy Trajektoria cząstki Słownik Trajektoria cząstki Krzywa zakreślona w przestrzeni mechanizmu hydrogeologicznego (w opisie makroskopowym) poprzez poruszającą się cząstkę
 • Co znaczy Twardość węglanowa (wody) Słownik Twardość węglanowa (wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia i magnezu w formie wodorowęglanów i
 • Co znaczy Twardość niewęglanowa (wody) Słownik Twardość niewęglanowa (wody) Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych
 • Co znaczy Trwałość jakości wód; stałość jakości wód Słownik Trwałość jakości wód; stałość jakości wód Właściwość eksploatowanych wód określana stałością składu chemicznego, cech fizycznych i
 • Co znaczy Tickela wykres Słownik Tickela wykres Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na
 • Co znaczy Twardość wapniowa (wody) Słownik Twardość wapniowa (wody) Cecha chemiczna wody spowodowana obecnością rozpuszczonych soli wapnia. Analogicznie rozumiana i wyróżniana jest
 • Co znaczy Trójkątno-rombowy wykres; Pipera wykres Słownik Trójkątno-rombowy wykres; Pipera wykres Graficzna sposób odwzorowywania punktem → składu chemicznego wód podziemnych. Uwzględnia stężenia →

Słownik badania i analiza

Definicja Trójkątno-Rombowy Wykres; Pipera Wykres, Twardość Wapniowa (Wody), Tickela Wykres, Trwałość Jakości Wód; Stałość Jakości Wód, Twardość Niewęglanowa (Wody znaczenie.

Co to jest Trójkątno-Rombowy Wykres; Pipera Wykres, Twardość Wapniowa wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.