vested benefits student loan co to jest
Vested Benefits, Student Loan Interest Deduction, Standard Mileage Rate, Standard Deduction For A.

Definicje finansowe na S

 • Definicja Fellowships Co oznacza Zobacz Stypendia i staże słownik
 • Definicja Basis Adjusted Co oznacza intensywniejszej startu dla określenia zysków lub strat, gdy jest na sprzedaż. (To jest czasem określane jako koszt podstawie podatkowego słownik
 • Definicja Adjusted Gross Income (AGI) Co oznacza źródeł podatnika, pomniejszone o pewnych korekt, a to klucz do określania kwalifikowalności niektórych ulg podatkowych i phaseout swoich słownik
 • Definicja Use Business Automobile Co oznacza samochodzie mogą być odliczone jako koszty prowadzenia działalności lub pracownika. Można odliczyć rzeczywiste koszty lub, w roku 2008, 50 słownik
 • Definicja Automobile, donating to charity Co oznacza odliczenia o darowiznę pojazdu. W większości przypadków, swoje odliczenia jest ograniczone do kwoty, którą otrzyma miłości do samochodu słownik
 • Definicja Automobile, driving for charity Co oznacza prowadzenia pracy charytatywnej odliczeniu. Można odliczyć 14 centa za mile was pojechaliśmy podczas wykonywania usług dla miłości. Stawka słownik
 • Definicja Loss Capital Co oznacza akcje, obligacje, fundusze i nieruchomości. Takie straty są po raz pierwszy wykorzystane w celu pokrycia zysków kapitałowych, a następnie słownik
 • Definicja Carryover Loss Capital Co oznacza wyrównania zysków kapitałowych, a do 3000 dolarów wszelkiej nadwyżki strat mogą być odliczone od innych dochodów, takich jak wynagrodzenia słownik
 • Definicja Tax Estimated Co oznacza takich jak inwestycje lub pracy na własny rachunek dochodów, może mieć do kwartalnych płatności szacowana kwota potrzebna do pokrycia słownik
 • Definicja Household Of Head Co oznacza podatkowej dla wolnego lub niektóre osoby uważane niepoślubionego żonaty (dla celów niniejszego zgłoszenia statusu), którzy płacą więcej słownik
 • Definicja Loans Equity Home Co oznacza miejsce zamieszkania lub drugiego domu, takich jak hipoteka lub drugiego domu słuszności linii kredytowej, która nie jest wykorzystana na słownik
 • Definicja Expenses Office Home Co oznacza wyłącznie jako główne miejsce swojej działalności lub miejsce można spotkać się z klientami, pacjentów lub klientów, można zakwalifikować słownik
 • Definicja Profit Sale Home Co oznacza dolarów dla małżeństw podatników złożenia wspólnie) jest zwolnione z podatku, jeśli właścicielem i mieszkał w domu w dwóch z pięciu lat słownik
 • Definicja Partnerships Limited Co oznacza naftowej i gazu, na przykład, że przebieg zarówno zyski i straty na inwestorów. Z definicji, spółki komandytowe są pasywne inwestycje, z słownik
 • Definicja Corporation S Co oznacza podatkowego, które upoważnia go, S Corporation generalnie nie płaci podatku, ponieważ zyski i straty są przenoszone i opodatkowane na rzecz słownik
 • Definicja Fellowships And Scholarships Co oznacza kandydatów na pokrycie czesnego, opłat, książek i materiałów eksploatacyjnych są generalnie wolne od podatku. Ale kwoty za pokój i słownik
 • Definicja Deduction 179 Section Co oznacza Zobacz koszty słownik
 • Definicja Seca Co oznacza podatku, który płaci za Social Security i Medicare. Podczas tej akcji pracownikom 15,3 procent podatku od swoich pracodawców (każdy płaci słownik
 • Definicja Self-employed health insurance premiums Co oznacza działalność na własny rachunek na pokrycie dla siebie, współmałżonka lub osoby pozostające na utrzymaniu może być odliczany, nawet jeśli słownik
 • Definicja Sep Co oznacza jest podatkowych Faworyzowane planu emerytalnego dla osób pracujących na własny rachunek podatników. Składki do planu mogą być odliczone słownik
 • Definicja Simple Co oznacza dla pracowników (proste) jest planu emerytalnego, które mogą być oferowane przez firmy ze 100 lub mniej pracowników. Kluczem jest to, że słownik
 • Definicja Deduction Standard Co oznacza zmniejsza dochód do opodatkowania, której wysokość zależy od statusu zgłoszenia. W 2008 roku, na przykład standardowej ulgi jest 10.900 słownik
 • Definicja Standard deduction for a dependent Co oznacza zależy od deklaracji podatkowej, dziecko nie może ubiegać się o zwolnienie osobowych w związku z jego zeznaniem podatkowym. Ale jeśli słownik
 • Definicja Rate Mileage Standard Co oznacza każdego mile użytkowania samochodu w celach służbowych, charytatywnych, pracy związanej z ruchomych lub medycznego bez śledzić rzeczywisty słownik
 • Definicja Student loan interest deduction Co oznacza od kredytów studenckich wykorzystywane do płacenia za kolegium lub innych po wysokich kosztów edukacji szkolnej dla siebie, współmałżonka słownik
 • Definicja Benefits Vested Co oznacza które prowadzą do Ciebie, jeśli opuszczają pracę. Własnych składek, do 401 (k), powiedzmy to od razu 100 procent nabytych. Ale pracodawcę słownik

Słownik pojęć i zagadnień urzędu skarbowego

Definicja Vested Benefits, Student Loan Interest Deduction, Standard Mileage Rate, Standard Deduction For A Dependent, Standard Deduction, Simple, Sep, Self-Employed informacje.

Co to jest Vested Benefits, Student Loan Interest Deduction, Standard wyjaśnienie.

Opisy finansowe, sprawozdanie z finansów. Rozporządzenia i dokumenty oficjalne. Interpretacja sądu oraz wyniki sprawy finansowej. Co to jest, co to znaczy. Znaczenie finansowe.