samochodów firmie skorygowany co to jest
Stolica straty co znaczy Stypendia i staże krzyżówka Standardowe odliczenia na utrzymaniu co to.

Definicje finansowe na S

 • Definicja Firmie Samochodów Co znaczy samochodzie mogą być odliczone jako koszty prowadzenia działalności lub pracownika. Można odliczyć rzeczywiste koszty lub, w roku 2008, 50,5 centa za mile za pierwsze półrocze słownik
 • Definicja Skorygowany dochód brutto (AGI) Krzyżówka źródeł podatnika, pomniejszone o pewnych korekt, a to klucz do określania kwalifikowalności niektórych ulg podatkowych i phaseout swoich kwalifikacji dla innych. Jest to kwota słownik
 • Definicja Odliczenia Standard Co to jest zmniejsza dochód do opodatkowania, której wysokość zależy od statusu zgłoszenia. W 2008 roku, na przykład standardowej ulgi jest 10.900 dolarów na wspólny powrót, 5450 dolarów na słownik
 • Definicja Domowego Szef Słownik podatkowej dla wolnego lub niektóre osoby uważane niepoślubionego żonaty (dla celów niniejszego zgłoszenia statusu), którzy płacą więcej niż połowę kosztów utrzymania domu, na słownik
 • Definicja Podatku Szacowany Czym jest takich jak inwestycje lub pracy na własny rachunek dochodów, może mieć do kwartalnych płatności szacowana kwota potrzebna do pokrycia oczekiwanych zobowiązań podatkowych za dany słownik
 • Definicja Podstawie Skorygowany Co oznacza intensywniejszej startu dla określenia zysków lub strat, gdy jest na sprzedaż. (To jest czasem określane jako koszt podstawie podatkowego lub po prostu podstawy.) Podstawą ogół słownik
 • Definicja Self-employed zdrowia ubezpieczeniowych Tłumaczenie działalność na własny rachunek na pokrycie dla siebie, współmałżonka lub osoby pozostające na utrzymaniu może być odliczany, nawet jeśli nie wyszczególniać odliczeń słownik
 • Definicja Odliczenia 179 Sekcja Przykłady Zobacz koszty słownik
 • Definicja Biurowe Wydatki Start Definicja wyłącznie jako główne miejsce swojej działalności lub miejsce można spotkać się z klientami, pacjentów lub klientów, można zakwalifikować do odliczeń niektórych wydatków, które są słownik
 • Definicja Nabyte Świadczenia Encyklopedia które prowadzą do Ciebie, jeśli opuszczają pracę. Własnych składek, do 401 (k), powiedzmy to od razu 100 procent nabytych. Ale pracodawcę składki w Twoim imieniu można stopniowo słownik
 • Definicja Przeniesienia Strat Stolica Jak działa wyrównania zysków kapitałowych, a do 3000 dolarów wszelkiej nadwyżki strat mogą być odliczone od innych dochodów, takich jak wynagrodzenia. Straty, które aktualnie nie podlega słownik
 • Definicja Pożyczek Kapitałowych Start Czy jest miejsce zamieszkania lub drugiego domu, takich jak hipoteka lub drugiego domu słuszności linii kredytowej, która nie jest wykorzystana na zakup, budowę lub znacznej poprawy słownik
 • Definicja Samochodów, darczyńcy do miłości Pojęcie odliczenia o darowiznę pojazdu. W większości przypadków, swoje odliczenia jest ograniczone do kwoty, którą otrzyma miłości do samochodu, gdy sprzedaje go. W miłości powinien dać słownik
 • Definicja Student odliczenia odsetek od kredytów, Wyjaśnienie od kredytów studenckich wykorzystywane do płacenia za kolegium lub innych po wysokich kosztów edukacji szkolnej dla siebie, współmałżonka lub osoby pozostające na utrzymaniu słownik
 • Definicja Stypendia Opis Zobacz Stypendia i staże słownik
 • Definicja Zysku Sprzedaży Start Informacje dolarów dla małżeństw podatników złożenia wspólnie) jest zwolnione z podatku, jeśli właścicielem i mieszkał w domu w dwóch z pięciu lat prowadzących do sprzedaży. Ta przerwa może słownik
 • Definicja Przebieg Stawka Standardowa Znaczenie każdego mile użytkowania samochodu w celach służbowych, charytatywnych, pracy związanej z ruchomych lub medycznego bez śledzić rzeczywisty koszt. W 2008 r. stawka standardowa dla słownik
 • Definicja Simple Co znaczy dla pracowników (proste) jest planu emerytalnego, które mogą być oferowane przez firmy ze 100 lub mniej pracowników. Kluczem jest to, że pracodawca musi odpowiadać ogólnie słownik
 • Definicja Seca Krzyżówka podatku, który płaci za Social Security i Medicare. Podczas tej akcji pracownikom 15,3 procent podatku od swoich pracodawców (każdy płaci połowa), osób prowadzących działalność na słownik
 • Definicja Komandytowe Spółki Co to jest naftowej i gazu, na przykład, że przebieg zarówno zyski i straty na inwestorów. Z definicji, spółki komandytowe są pasywne inwestycje, z zastrzeżeniem pasywne-loss zasad słownik
 • Definicja Korporacji S Słownik podatkowego, które upoważnia go, S Corporation generalnie nie płaci podatku, ponieważ zyski i straty są przenoszone i opodatkowane na rzecz akcjonariuszy słownik
 • Definicja Samochodów, jazdy na miłość Czym jest prowadzenia pracy charytatywnej odliczeniu. Można odliczyć 14 centa za mile was pojechaliśmy podczas wykonywania usług dla miłości. Stawka wynosi 41 groszy mila charytatywne jazdy słownik
 • Definicja Sep Co oznacza jest podatkowych Faworyzowane planu emerytalnego dla osób pracujących na własny rachunek podatników. Składki do planu mogą być odliczone. Maksymalny udział w roku 2008 jest słownik
 • Definicja Standardowe odliczenia na utrzymaniu Tłumaczenie zależy od deklaracji podatkowej, dziecko nie może ubiegać się o zwolnienie osobowych w związku z jego zeznaniem podatkowym. Ale jeśli dziecko składa zeznanie podatkowe, on wciąż słownik
 • Definicja Staże I Stypendia Przykłady kandydatów na pokrycie czesnego, opłat, książek i materiałów eksploatacyjnych są generalnie wolne od podatku. Ale kwoty za pokój i wyżywienie podlegają opodatkowaniu słownik
 • Definicja Straty Stolica Definicja akcje, obligacje, fundusze i nieruchomości. Takie straty są po raz pierwszy wykorzystane w celu pokrycia zysków kapitałowych, a następnie aż do 3.000 dolarów nadwyżki strat mogą słownik

Słownik pojęć i zagadnień urzędu skarbowego

Definicja Stolica straty co znaczy Stypendia i staże krzyżówka Standardowe odliczenia na utrzymaniu co to jest SEP słownik Samochodów, jazdy na miłość czym jest S. informacje.

Co to jest Samochodów, firmie co znaczy Skorygowany dochód brutto (AGI) wyjaśnienie.

Opisy finansowe, sprawozdanie z finansów. Rozporządzenia i dokumenty oficjalne. Interpretacja sądu oraz wyniki sprawy finansowej. Co to jest, co to znaczy. Znaczenie finansowe.