bitwy ciąg dalszy co to jest
Jak leczyć Bitwy o rtg ciąg dalszy? Czym jest Zdrowia w kwestii bezpiecznego stosowania.

Czy przydatne?

Definicja Bitwy o rtg ciąg dalszy

Co to znaczy: W
przygotowaniu jest projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w kwestii
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. Złagodzi on wymogi dla
stomatologicznych pracowni RTG. Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Do końca nie to jest przesądzone, lecz wiemy w
jakim kierunku idą prace. W projekcie zawarto między innymi radykalne pomniejszenie
liczby godz. szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta dla stomatologów
z dotychczasowych 46 do 7 godz.. Pozostanie z pewnością konieczność wykonywania audytów wewnętrznych i
zewnętrznych.
Niestety, nie można z nich zrezygnować. Pozostaje tylko złagodzenie ich
wymagań. W projekcie jest zapisany specjalny status audytów wewnętrznych dla
stomatologii - można do ich wykonania powołać dowolne dwie osoby mające
prawo do wykonywania procedur podlegających audytowi (a więc zdjęć). W razie
audytów zewnętrznych kwestia może być kosztowna, ponieważ wedle ustawą
audyty zewnętrzne przeprowadzają specjalne komisje, a audyt choćby małej
pracowni ma własne min. proceduralne obowiązki.
Stąd inicjatywa, by zwrócić się do MZ z wnioskiem o takie doprecyzowanie
rozporządzenia, by audyt zewnętrzny zdefiniować w razie gabinetów dentystycznych
jako przegląd dokumentacji pochodzącej z audytów wewnętrznych.
Pismo Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów
- pobierz tutaj
Projekt z 29.
04 – pobierz tutaj

Czym jest Bitwy o rtg ciąg dalszy znaczenie w Słownik dentystyczny B .