błąd zdarzenie niepożądane co to jest
Jak leczyć Błąd czy zdarzenie niepożądane?? Czym jest korzystać innego ustalenia, które pojawiło.

Czy przydatne?

Definicja Błąd czy zdarzenie niepożądane?

Co oznacza BŁĄD CZY ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE?: Dentyści niechętnie przyznają się do błędów – raczej wolą korzystać innego ustalenia, które pojawiło się dopiero co: „zjawisko niepożądane”. Termin został ukuty w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Wg prof. Richarda Cranovsky’ego (Global Virtual Faculty, Fairleigh Dickinson University, Florham, NJ, USA; RC-Consulting, Lozanna/Epalinges, Szwajcaria) to jest niezamierzone, niespodziewane wydarzenie w procesie leczniczym powodujące przejściową albo trwałą szkodę pacjenta".
Jest różna od błędu lekarskiego tym, iż błędowi można zapobiec, a „„zjawisko niepożądane nie musi być zawinione poprzez lekarza, powodem mogą być czynniki od niego niezależne: organizacyjne (mała liczba personelu, złe kierowanie) czy ekonomiczne (słaba jakość sprzętu). W Polsce jak dotąd rozpatrywano tylko błędy lekarskie, definicja zdarzenia niepożądanego jest całkiem nowe, dlatego nie ma statystyk co do ich występowania. A wg WHO może ono dotyczyć nawet 10-13% pacjentów. Podobne statystyki opublikowano w Szwecji.
W Polsce skutków zdarzeń niepożądanych może doświadczać około 800 tys. pacjentów pośrodku roku ( wg Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej) i aczkolwiek szacuje się, iż to są liczby podobne jak w innych państwach Europy Zachodniej, należałoby wziąć pod uwagę, iż regularnie nasze gabinety pod względem wyposażenia i ekonomicznie odbiegają od standardu bogatych państw Unii Europejskiej. Aktualnie trwają dyskusje nad stworzeniem rejestru zdarzeń niepożądanych. Wiadomo, nikt nie lubi publikować listy swoich błędów, mogłaby ona być jednak pomocna, by lekarze postępowali w sposób bardziej świadomy - wedle powiedzeniem, iż lepiej uczyć się na cudzych błędach, a szczególnie w razie lekarzy. tym bardziej, iż pacjenci coraz częściej dochodzą swoich praw w sądzie. Miesięcznie 3-5 tys. spraw o naruszenie praw pacjenta. Musi zatem wzrosnąć także świadomość lekarzy w tym zakresie i dobre wzorce radzenia sobie z popełnieniem takiego błędu, zamiast popularnego ukrywania, usprawiedliwiania i unikania przeprosin

Stomatolog Branża Medyczna Inwestuje:
Dentysta Polskiego Leasingu, w 2009 r., pomimo kryzysu gospodarczego, dynamika rozwoju inwestycji w branży medycznej wyniosła +27% i była najwyższa we wszystkich kategoriach maszyn i urządzeń. Eksperci błąd czy zdarzenie niepożądane?.
Stomatolog Bez Znieczulenia?:
Dentysta własną praktykę mają możliwość wyboru większej liczby środków znieczulających, które mogą zakupić w hurtowni farmaceutycznej. Stanie się to wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego błąd czy zdarzenie niepożądane?.
Stomatolog Bezdomne Zęby (Lub: Ukłon W Stronę Bezdomnych):
Dentysta Obywatelskich pani Irena Lipowicz zgłosiła do Ministerstwa Zdrowia postulat uproszczenia procedur umożliwiających leczenie (również dentystyczne) osobom bezdomnym i nieubezpieczonym. Większość błąd czy zdarzenie niepożądane?.
Stomatolog Bez Podwyżek Dla Stażystów:
Dentysta termin zgłaszania uwag do nowego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Projekt budzi wątpliwości Naczelnej Porady Lekarskiej. Dlaczego błąd czy zdarzenie niepożądane?.
Stomatolog Bezgraniczne Leczenie:
Dentysta Unii Europejskiej (została przegłosowana 19 stycznia), która dotyczy korzystania z usług medycznych w innym państwie od razu zdążyła wzbudzić kilka wątpliwości. Na przykład: czy dotyczy ona jedynie błąd czy zdarzenie niepożądane?.

Czym jest Błąd czy zdarzenie znaczenie w Słownik dentystyczny B .

  • Dodano:
  • Autor: