charakterystyka produktu co to jest
Jak leczyć Charakterystyka produktu leczniczego - jedyna i nieomylna?? Czym jest niż wskazanego w.

Czy przydatne?

Definicja Charakterystyka produktu leczniczego - jedyna i nieomylna?

Co to znaczy: Czy lek. dent. może przepisać lek dla wykorzystania innego niż wskazanego w charakterystyce produktu leczniczego? Każdy lek dopuszczony do obrotu ma własną charakterystykę – Ch.P.L a więc tak zwany charakterystykę produktu leczniczego, gdzie zawarte są wskazania do stosowania.
Wedle obowiązkami lekarza dentysty ujętymi w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ma się on kierować aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi sposobami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
wedle zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością. Zatem źródłem wiedzy są nie tylko wskazania w Ch.P.L., lecz także podręczniki, wytyczne, badania kliniczne, artykuły naukowe. Gdyż wskazania określone w Ch.P.L. nie zostały określone w ustawie jako jedyne preferowane, lek. stom. może przepisać lek poza wskazaniami Ch.P.L., - oczywiście, jeżeli to jest zgodne z wiedzą medyczną. Odrębną kwestią jest refundacja takiego leku. jeżeli lek. dent. wypisze receptę na taki lek refundowany, może ponieść odpowiedzialność finansową

Czym jest Charakterystyka produktu znaczenie w Słownik dentystyczny C .