ciąg dalszy walki refundację co to jest
Jak leczyć Ciąg dalszy walki NRL o refundację? Czym jest posiedzenie, by omówić zmiany w ustawie.

Czy przydatne?

Definicja Ciąg dalszy walki NRL o refundację

Co oznacza CIĄG DALSZY WALKI NRL O REFUNDACJĘ: Naczelna Porada Lekarska zwołała na 2 grudnia nadzwyczajne posiedzenie, by omówić zmiany w ustawie refundacyjnej. 4 listopada NRL wystosowała stanowisko popierające podpisanie oświadczenia wyjaśniającego interpretacje regulaminów ustawy o refundacji.
NRL zwołała nadzwyczajne posiedzenie, ponieważ zaniepokoiła ją m. in. wynikająca z ustawy „wyłączna odpowiedzialność” lekarzy za sprawdzenie ubezpieczenia pacjenta i kary z tego tytułu, jakie mają być nakładane na lekarzy dentystów.
Przedtem w praktyce wymóg ciążył na usługodawcy, a ubezpieczenia sprawdzali pracownicy administracyjni. Pisaliśmy o tym w poprzednim dentoletterze. Równocześnie NRL poprosiła o podpisanie petycji, gdzie zawartych jest kilka postulatów. Dotyczą one odpowiedzialności za sprawdzenie poprzez płatnika refundującego wydatki leków czy pacjent jest do nich uprawniony (a nie lekarza). Następny postulat wiąże się z obciążeniem płatnika (nie lekarza) karą za „niezależną refundację”, a więc przyznanie refundacji leku, pomimo nie okazania poprzez pacjenta ważnego ubezpieczenia. Trzecim postulatem jest określenie przejrzystych zasad kontroli poprzez NFZ

Stomatolog Czy Autoklaw Klasy S Jest Gorszy Od Autoklawu Klasy B?:
Dentysta przekonanie, iż autoklawy klasy S są mniej efektywne i przeznaczone jedynie do sterylizacji wsadów typu B. Opinia ta jest błędna i nie znajduje potwierdzenia w praktyce, w obowiązujących normach ciąg dalszy walki nrl o refundację.
Stomatolog Charakterystyka Produktu Leczniczego - Jedyna I Nieomylna?:
Dentysta przepisać lek dla wykorzystania innego niż wskazanego w charakterystyce produktu leczniczego? Każdy lek dopuszczony do obrotu ma własną charakterystykę – Ch.P.L a więc tak zwany charakterystykę ciąg dalszy walki nrl o refundację.
Stomatolog Czy Jesteś Dobrym Dentystą?:
Dentysta sadzą o tobie pacjenci? Zajrzyj na portale internetowe. Co czwarty doktor został poddany ocenie na portalach społecznościowych. Portali takich jest dużo, lecz warto poszukać: znanylekarz.pl ciąg dalszy walki nrl o refundację.
Stomatolog CEDE 2009:
Dentysta skończyła się XIX Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE. Była to jej druga edycja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym roku wystawę odwiedziło powyżej 12 tys ciąg dalszy walki nrl o refundację.
Stomatolog Certyfikaty Dla Lekarzy:
Dentysta kończyć kilkuletnią specjalizację, będą mogli błyskawicznie zdobyć nowe zdolności. Wystarczy kilkumiesięczny kurs finansowany poprzez lekarza albo zatrudniający go szpital czy przychodnię. Może on ciąg dalszy walki nrl o refundację.

Czym jest Ciąg dalszy walki NRL o znaczenie w Słownik dentystyczny C .

  • Dodano:
  • Autor: