ciąg dalszy walki refundację co to jest
Jak leczyć Ciąg dalszy walki NRL o refundację? Czym jest posiedzenie, by omówić zmiany w ustawie.

Czy przydatne?

Definicja Ciąg dalszy walki NRL o refundację

Co to znaczy: Naczelna Porada Lekarska zwołała na 2 grudnia nadzwyczajne posiedzenie, by omówić zmiany w ustawie refundacyjnej. 4 listopada NRL wystosowała stanowisko popierające podpisanie oświadczenia wyjaśniającego interpretacje regulaminów ustawy o refundacji.
NRL zwołała nadzwyczajne posiedzenie, ponieważ zaniepokoiła ją m. in. wynikająca z ustawy „wyłączna odpowiedzialność” lekarzy za sprawdzenie ubezpieczenia pacjenta i kary z tego tytułu, jakie mają być nakładane na lekarzy dentystów.
Przedtem w praktyce wymóg ciążył na usługodawcy, a ubezpieczenia sprawdzali pracownicy administracyjni. Pisaliśmy o tym w poprzednim dentoletterze. Równocześnie NRL poprosiła o podpisanie petycji, gdzie zawartych jest kilka postulatów. Dotyczą one odpowiedzialności za sprawdzenie poprzez płatnika refundującego wydatki leków czy pacjent jest do nich uprawniony (a nie lekarza). Następny postulat wiąże się z obciążeniem płatnika (nie lekarza) karą za „niezależną refundację”, a więc przyznanie refundacji leku, pomimo nie okazania poprzez pacjenta ważnego ubezpieczenia. Trzecim postulatem jest określenie przejrzystych zasad kontroli poprzez NFZ

Czym jest Ciąg dalszy walki NRL o znaczenie w Słownik dentystyczny C .