trzeba zwolić asystentkę co to jest
Jak leczyć Czy trzeba zwolić asystentkę, która nie ma kwalifikacji? Czym jest technik dentystyczny.

Czy przydatne?

Definicja Czy trzeba zwolić asystentkę, która nie ma kwalifikacji

Co to znaczy: Asystentka dentystyczna, higienistka stomatologiczna i technik dentystyczny – oto nowe przyszłe zawody medyczne. By je wykonywać trzeba będzie spełnić sporo wymogów. Czy lekarze będą musieli zwolić wszystkie pomoce stomatologiczne, które nie mają odpowiednich kwalifikacji?
Ministerstwo zdrowia przygotowuje ustawę o niektórych zawodach medycznych. Pośród 23 nowych zawodów trzy są ściśle powiązane ze stomatologią. .... Z uwagi na fakt, że nie ma w Polsce jednolitych zasad określających dostęp do wykonywania tych bardzo odpowiedzialnych zawodów, zdarza się, iż w systemie ochrony zdrowia pracują osoby, które nie posiadają właściwych kwalifikacji zawodowych a wykonują zawód medyczny na zasadzie przyuczenia do zawodu na stanowisku pracy – czytamy w uzasadnieniu projektu nowej ustawy. - Projekt ustawy wprowadza systemy mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie. Dlatego zaproponowano powstanie rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodów w ochronie zdrowia. Jego funkcjonowanie pozwoli na wyeliminowanie z rynku osób udzielających świadczenia bez wymaganych kwalifikacji, regularnie z narażeniem życia albo zdrowia pacjenta i zabezpieczy przed występowaniem takich sytuacji w przyszłości. Będzie to możliwe dlatego, iż wpis do rejestru, dokonywany będzie po sprawdzeniu czy wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Cały artykuł w drukowanej wersji Nowego Gabinetu Stomatologicznego nr 4/2008Zamów prenumeratę Szczegóły dotyczące zamawiania prenumeraty znajdziesz tutaj

Czym jest Czy trzeba zwolić asystentkę znaczenie w Słownik dentystyczny C .