dotacje unii europejskiej co to jest
Jak leczyć Dotacje z Unii Europejskiej dla gabinetów stomatologicznych (cz. 2)? Czym jest ramach.

Czy przydatne?

Definicja Dotacje z Unii Europejskiej dla gabinetów stomatologicznych (cz. 2)

Co oznacza DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ DLA GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH (CZ. 2): Pod koniec tego roku pierwsze kapitał z dotacji unijnych w ramach programów na lata 2007-2013 trafią do spółek. Warto zawczasu przygotować wniosek, by po ogłoszeniu konkursu od razu złożyć dokumenty. Przeważnie od momentu ogłoszenia konkursu do jego zamknięcia mijają 2 tygodnie.
W poprzednim artykule omówiliśmy pewne ogólne założenia dotyczące dotacji z UE. Postaramy się teraz przybliżyć funkcjonowanie i systemy dotacji dla przedsiębiorcy, który pragnie na przykład rozbudować przychodnia dentystyczny, przychodnię i tym podobne To trzeba wiedzieć Przyznawanie dotacji dzieje się na podstawie konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Daty konkursów są różne dla różnych województw. Są dwa typy konkursów: otwarty, który zaczyna się w konkretnym dniu i trwa do momentu wyczerpania środków (zamknięcie może nastąpić nawet po paru dniach) i zamknięty, który zaczyna się i kończy w ściśle określonym przedziale czasowym.Dla służby zdrowia jest utworzony także Program Ogólnopolski, ale jest skierowany w pierwszej kolejności do placówek, które mają ponadregionalny zakres oddziaływania. W tym artykule chcemy przedstawić tematy istotne dla małych i średnich spółek, które występują przeważnie o dotację. Plan Myśląc o ubieganiu się o dotację powinniśmy mieć już mniej więcej określony plan projektu. Analizując sytuację musimy ustalić nasze priorytety. w pierwszej kolejności dotację można uzyskać na przykład na: utworzenie nowego albo rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (budowa, remont, zakup nieruchomości) i zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych. Można także się starać o dofinansowanie tak zwany wartości niematerialnych a więc kursów, szkoleń, specjalizacji, licencji. Szczegółowy zakres wydatków kwalifikowanych jest podawany przy każdym ogłoszonym konkursie.Najczęstszą zasadą przepływu środków jest „refundacja”, a więc zwrot poniesionych już nakładów. W zależności od województwa i szczegółowych rozporządzeń to jest stawka w przedziale od 50 do 70 % poniesionych wydatków kwalifikowanych.jeżeli więc planujemy remont czy zakup urządzeń za 100 000 zł musimy pamiętać, iż na początku musimy te kapitał wyłożyć (posiłkując się kredytem, leasingiem albo zwyczajnie z bieżącego rachunku), a zwrot umówionej części środków otrzymamy póĽniej. przeważnie min. stawką, o którą można się ubiegać, jest stawka 20 000 zł. Projekt więc powinien zakładać wartość minimum 40 000 zł. Górny pułap jest ustawiony różnie dla różnych województw i rodzajów spółek. Może wynosić od 200 000zł do kilku mln. Dokumenty Niezmiernie istotne jest przygotowanie dokumentacji do projektu. Należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Dokumenty firmowe (wpis do ewidencji, KRS, Regon) powinny być datowane przynajmniej 3 miesiące przedtem. Musimy wiedzieć, iż przy podpisaniu umowy konieczne będą także zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o tak zwany „niezaleganiu”. istotne są także oświadczenia o poprawnym użyciu wcześniejszych dotacji (o ile były przyznane). Wniosek Przystępując do pisania wniosku należy mieć świadomość kilku istotnych rzeczy. Musimy poświęcić bardzo wiele czasu na przyswojenie niezbędnych informacji potrzebnych do napisania wniosku. Część z nich jest dostępna przy ogłaszaniu procedur konkursowych (i tu już musimy wykazać się wiedzą, czy dany konkurs jest rzeczywiście tym, gdzie powinniśmy aplikować). Duża część niezbędnych informacji nie jest jednak tak łatwo dostępna. Dlatego warto używać z spółek specjalizujących się w pomaganiu otrzymania dotacji. Powinniśmy się wykazać nie tylko znajomością regulaminów szczegółowych, ale także w części ekonomicznej wniosku, czy biznesplanu, a również dość daleko zaawansowaną wiedzą dotyczącą rozliczeń finansowych. Oczywiście to brzmi dość groĽnie. Nikt z dentystów nie jest przecież ekonomistą. Lecz z drugiej strony, gdy doktor „przetrawi” wniosek nie będzie miał problemów z udzieleniem odpowiedzi nawet na dość zawiłe pytania. Dotyczą one gdyż jedynie finansowania sprzętu stomatologicznego, na temat którego dentysta może sporo powiedzieć. Składanie wniosku ..jeżeli mamy do czynienia z konkursem otwartym warto się postarać, aby złożyć wiosek jak najszybciej. Konkurs zamknięty obliguje komisję do przyjęcia naszego wniosku nawet w ostatnim dniu. Dobrze jest sprawdzać na bieżąco, czy w konkursie, gdzie startujemy, nie było jakichkolwiek poprawek, czy aktualizacji wytycznych (co się niestety czasem zdarza). Fundamentem dobrze złożonej aplikacji jest trzymanie się absolutnie wszystkich wytycznych dotyczących danego konkursu. W innym wypadku otrzymamy pismo z prośbą o ponowne złożenie poprawionej aplikacji albo zwyczajnie wniosek będzie odrzucony z przyczyn formalnych. Terminy Terminy konkretnych konkursów są podawane poprzez stosowne urzędy . przeważnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Z doświadczeń wynika, iż to jest zdecydowanie za krótki moment do poprawnego przygotowania aplikacji. Wiedząc, iż konkurs może się odbywać raz, czy dwa razy w roku, powinniśmy zacząć przygotowania nie czekając na konkretne ogłoszenie.Od momentu złożenia aplikacji urzędnicy mają średnio około 60 dni na poinformowanie, czy dany projekt przeszedł pierwszą selekcję, i od tego czasu . przeważnie można już zaczynać inwestycję (poniesione wydatki będą już kosztami kwalifikowanymi, z kolei warto poczekać, naszym zdaniem, do momentu podpisania konkretnej umowy). Podsumowanie Czy warto ubiegać się o dotacje? Na pewno tak. Musimy wiedzieć, iż mamy kilkakrotnie więcej środków do rozdysponowania niż w latach 2004-2006, zmieniły się także na plus procedury przyznawania dotacji. Tak faktycznie pierwsze kapitał dla mikro, małych i średnich spółek zostaną przekazane pod koniec 2008 r. Jest więc spora szansa na pozytywne zakończenie każdego, dobrze przemyślanego i wykonanego wniosku. Arkadiusz AugustyniakGolden Forest

Stomatolog Dni Kariery Medycznej:
Dentysta 2008 w pięciu miastach Polski odbędzie się następna, trzecia już edycja Międzynarodowych Medycznych Dni Kariery. Medyczne Dni Kariery to również ofert pracy w państwie zarówno w sektorze publicznym dotacje z unii europejskiej dla gabinetów stomatologicznych (cz. 2).
Stomatolog Do Dentysty Chodzą Kobiety:
Dentysta częstszymi pacjentami gabinetów stomatologicznych niż mężczyźni, bardziej także dbają o własne uzębienie. Stanowią one 70% pacjentów. Częściej niż mężczyźni myją zęby. To one dbają także o zdrowe dotacje z unii europejskiej dla gabinetów stomatologicznych (cz. 2).
Stomatolog Drogie Studia Prywatne:
Dentysta Aż 11 500 zł za semestr musi zapłacić student prywatnej wyższej uczelni na kierunku lekarsko dentystycznym. Stomatologia jest jednym z najpopularniejszych kierunkami studiów prywatnych w Polsce dotacje z unii europejskiej dla gabinetów stomatologicznych (cz. 2).
Stomatolog DIAGNOdent Pen 2190:
Dentysta pojawił się nowy zewnętrzny wyświetlacz do znanego już lasera diagnostycznego KaVo DIAGNOdent pen 2190. Laser służy wykrywaniu inicjalnych zmian patologicznych, zmian próchnicowych, rozwijających się dotacje z unii europejskiej dla gabinetów stomatologicznych (cz. 2).
Stomatolog Dlaczego Pacjent Unika Gabinetu Stomatologicznego?:
Dentysta „Dentofobia – strach przed dentystą” przeprowadzonej w Polsce pośród kilku tys. respondentów dowodzą, iż kluczowym czynnikiem stresogennym dla pacjenta odwiedzającego przychodnia stomatologiczny jest dotacje z unii europejskiej dla gabinetów stomatologicznych (cz. 2).

Czym jest Dotacje z Unii Europejskiej znaczenie w Słownik dentystyczny D .

  • Dodano:
  • Autor: