jeszcze długo co to jest
Jak leczyć Jeszcze bez kas, ale jak długo?? Czym jest rozporządzenia ministra finansów utrzymuje.

Czy przydatne?

Definicja Jeszcze bez kas, ale jak długo?

Co to znaczy: Najnowsza, opublikowana 24 grudnia 2008 r. nowelizacja rozporządzenia ministra finansów utrzymuje zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych dla usług w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki socjalnej (a więc między innymi prywatnych gabinetów stomatologicznych). Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2009 i wygaśnie 31 grudnia 2009.Jednak nie podoba się ono Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Zapowiedział on zaskarżenie rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego.
Lekarze nadal będą zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych. Jak podkreśla rzecznik resortu finansów Jakub Lutyk, dyskusja nt. posiadania kas fiskalnych poprzez lekarzy trwa już sporo lat. Dodał, iż usługi medyczne są zwolnione z VAT, a jeśli chodzi o podatek dochodowy, przewarzająca część lekarzy płaci ryczałt. Zdaniem rzecznika resortu finansów wprowadzenie kas dla lekarzy przydałoby się nie tyle fiskusowi, co ministerstwu zdrowia, "aby miało wiedzę o zdarzeniach gospodarczych".Jednak nie dla wszystkich to jest tak oczywiste. Jak pisze "Rzeczpospolita", zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiednia ustawa pozostawia ministrowi finansów nadmierną dowolność w ustaleniu, komu takie zwolnienia przysługują - i jest niezgodna z konstytucją. Wg Janusza Kochanowskiego powinna ona jednoznacznie określać, na podstawie jakich mierników można daną branże zwolnić z ustawowego obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu z zastosowaniem kas rejestrujących.Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, iż w tym wypadku regulaminy muszą być wyjątkowo dokładne, ponieważ wedle art. 84 konstytucji każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznoprawnych - w tym podatków. Dlatego zwolnienie jednostki z ustalonych ciężarów powinno następować wyłącznie na podstawie precyzyjnie wskazanych w ustawie mierników, możliwych do zweryfikowania z punktu widzenia zasad powszechności, sprawiedliwości i równości.Jak pisze "Rz", z napływających do RPO skarg wynika, iż zwolnienia z obowiązku stosowania kas poprzez prawników czy lekarzy są odbierane poprzez inne podmioty gospodarcze jako niesprawiedliwe.Nie mniej dopóki Trybunał Konstytucyjny nie wyda innego wyroku, do 31 grudnia 2009 roku lekarze nie muszą instalować kas w swoich gabinetach!

Czym jest Jeszcze bez kas, ale jak znaczenie w Słownik dentystyczny J .