kontrola dokumentacji co to jest
Jak leczyć Kontrola dokumentacji medycznej podczas praktyk? Czym jest lekarskie, jeżeli mają.

Czy przydatne?

Definicja Kontrola dokumentacji medycznej podczas praktyk

Co to znaczy: Lekarze stomatolodzy prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, jeżeli mają podpisane umowy z NFZ, powinny pamiętać, iż ma on prawo do kontroli dokumentacji medycznej. Każda kontrola ma określony poprzez NFZ program, cel, tematykę i wskazówki metodyczne dla prowadzonego postępowania kontrolnego. Precyzyjne zasady, jakim rządzi się taka kontrola są określone w zarządzeniu Nr 23/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym 13 maja 2009 r

Czym jest Kontrola dokumentacji znaczenie w Słownik dentystyczny K .