krótsze procesy odszkodowanie co to jest
Jak leczyć Krótsze procesy o odszkodowanie? Czym jest mechanizm o otrzymanie odszkodowania w.

Czy przydatne?

Definicja Krótsze procesy o odszkodowanie

Co to znaczy: Dzięki wprowadzonym zmianom do ustawy o prawach pacjenta mechanizm o otrzymanie odszkodowania w wypadku błędu lekarskiego zostanie skrócony, a wydatki procesu obniżone. Pacjent może ubiegać się o max., jednorazowe odszkodowanie rzędu 100 tys. zł, a w razie śmierci jego spadkobiercy mogą wystąpić o kwotę do 300 tys. zł.
Bywa, iż poszkodowany pacjent czeka na odszkodowanie za błędy w sztuce medycznej 7-10 lat. Skrócenie tego czasu będzie możliwe dzięki wprowadzeniu możliwości dochodzenia roszczeń na drodze administracyjnej - podobnie jak to się dziś dzieje w Skandynawii. Kwestie będą rozpatrywane poprzez wojewódzką komisją do spraw orzekania w sprawie zdarzeń medycznych, składającą się ze ekspertów reprezentujących medycynę i prawo, organizację pacjentów, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Postępowanie będzie miało dwuetapowy charakter. Na pierwszym etapie komisja sprawdzi, czy rzeczywiście w danym przypadku doszło do błędu lekarskiego (ma na to 4 miesiące). Na drugim etapie postępowania strony będą negocjować kwotę odszkodowania. W rocznym okresie ubezpieczenia (uwzględniając wszystkie zdarzenia medyczne, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa) będzie to maksymalnie 1,2 mln złotych dla jednego pacjenta. Znaczy to, iż dana placówka poprzez rok może maksymalnie wypłacić 1,2 mln złoty za wszystkie błędy popełnione poprzez lekarzy w danym okresie. Zakażenie, uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia pacjenta będą objęte konsekwencjami maksymalnie do 100 tys. złotych. To jest max. wysokość o jaka może ubiegać się pacjent. w razie śmierci odszkodowanie może wynosić 300 tys. złotych, a wysokość ewentualnej renty będzie mogła wynieść do 3 tys. zł. Zmiany wejdą życie od 1 stycznia 2012 r

Czym jest Krótsze procesy o znaczenie w Słownik dentystyczny K .