nabór komji co to jest
Jak leczyć Nabór do komisji? Czym jest błędach lekarskich. Za każde posiedzenie takiej komisji jej.

Czy przydatne?

Definicja Nabór do komisji

Co to znaczy: Do 30 września trwają nabory do komisji orzekającej o błędach lekarskich. Za każde posiedzenie takiej komisji jej członek otrzyma do 420 złotych brutto. W komisjach mają zasiadać lekarze. Kadencja komisji ma trwać 6 lat.
Komisje od 2012 roku będą działać przy urzędach wojewódzkich w całej Polsce i będą zrzeszać osoby, które zajmą się ocenianiem czy w danym szpitalu został popełniony błąd lekarski.
Z 16 osób wchodzących w skład komisji połowę mają stanowić lekarze, a drugą połowę prawnicy. Kandydatem do komisji może zostać każdy doktor. Własną kandydaturę doktor składa za pośrednictwem okręgowej izby lekarskiej, która następnie zgłasza go do wojewody. Ten dokona analizy zgłoszeń i najpóźniej do 31 grudnia powoła komisję.
By zostać członkiem komisji należy między innymi mieć wiedzę z zakresu praw pacjenta i posiadać przynajmniej 5 letni staż pracy. Należy także być czynnym zawodowo lekarzem.
Wymagane jest również wykształcenie wyższe, co w razie lekarzy i prawników nie jest wygórowane żądanie, a mile widziane wyższe stopnie naukowe. Specjalizacja jest dowolna. To pierwszy nabór do komisji, której powstanie wymusiła nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
Kandydaci mają chwilę na złożenie wniosku do 30 września

Czym jest Nabór do komisji znaczenie w Słownik dentystyczny N .