niebieska karta czyli co to jest
Jak leczyć Niebieska Karta, czyli dodatkowy obowiązek dla lekarzy? Czym jest który nakłada na.

Czy przydatne?

Definicja Niebieska Karta, czyli dodatkowy obowiązek dla lekarzy

Co to znaczy: Wypełnianie tak zwany „Niebieskiej Karty” to nowy wymóg, który nakłada na pracowników służby zdrowia nowe rozporządzenie. Nowy formularz niebieskiej karty należy wg nowego rozporządzenia wypełnić w obecności osoby, która została dotknięta przemocą w rodzinie.
Formularz zawiera wiadomości dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą, działań, które powinny być podjęte i dane podejrzanych osób o wykorzystywanie przemocy i opis zdarzenia. Karta zawiera także sugestie działań mogących pomóc w zakończeniu stosowania aktów przemocy w rodzinie.
Formularz może zostać później użyty jako dowód w posterowaniu sądowym (należy go przekazać gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu, który zajmie się pomocą ofiarom z danej rodziny).
Więcej na temat niebieskiej karty będzie można dowiedzieć się 24 i 25 października w trakcie konferencji "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw", która odbędzie się w Warszawie. Pośród organizatorów wydarzenia są: Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m. st. Warszawy

Czym jest Niebieska Karta, czyli znaczenie w Słownik dentystyczny N .