nowego roku mniej papierów co to jest
Jak leczyć Od nowego roku mniej papierów? Czym jest Wtedy gdyż wchodzi w życie ustawa deregulacyjna.

Czy przydatne?

Definicja Od nowego roku mniej papierów

Co oznacza OD NOWEGO ROKU MNIEJ PAPIERÓW: Od niedzieli pracodawców czeka mniej papierkowej roboty. Wtedy gdyż wchodzi w życie ustawa deregulacyjna bis. Zdejmuje ona z spółek wybrane wymagania administracyjne i ułatwia prowadzenie działalności. Problem mogą mieć jednak pracownicy. Gdyż spółka będzie wydawała druki ZUS RMUA raz na rok.
 
Wedle ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji obowiązków informacyjnych i o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378) spółki nie będą musiały (tak jest aktualnie) co miesiąc przedstawiać zatrudnionym druku RMUA. Płatnik będzie przekazywał go ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku kolejnego. Zrobi to w formie pisemnej albo za zgodą ubezpieczonego – w elektronicznej. Częstsze wystawianie druków będzie możliwe, lecz na wyraźny wniosek zainteresowanego.
– Dlatego spółki poświęcą mniej czasu na wypełnianie papierków – mówi Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan. Dodaje jednak, iż rzadsze przekazywanie druku ZUS RMUA może wywołać, iż pracownikom będzie trudniej kontrolować stan konta w otwartym funduszu emerytalnym i ZUS. Dla własnego bezpieczeństwa powinni na bieżąco sprawdzać, czy spółka odprowadza często składki. Ubezpieczony, który uważa, iż wiadomości zawarte na druku są niezgodne ze stanem faktycznym, może zgłosić pisemnie albo do protokołu do płatnika składek, w terminie trzech miesięcy od otrzymania dokumentu, wniosek o ich sprostowanie. spółka będzie musiała wtedy wydać nowy RMUA. W przypadku gdy odmówi sprostowania, sprawą zajmie się ZUS. To on rozstrzygnie, czy dane na druku są poprawne. Jeżeli uzna, iż nie, sam wyliczy stawki składek, jakie powinny być potrącone z pensji ubezpieczonego.
Krótsze przedawnienie
Ustawa zawiera także inne ułatwienia dla prowadzących działalność gospodarczą. Należności ZUS i płatników przedawnią się po pięciu latach, a nie jak aktualnie – po 10. To znaczy, iż zakład będzie miał mniej czasu na ściągnięcie od dłużnika niezapłaconych składek. Podobny termin będzie obowiązywał spółki domagające się od ZUS zwrotu nadpłaconych składek.
– Skrócenie okresu przedawnienia znaczy, iż zakład będzie musiał sprawniej egzekwować należności składkowe – mówi Przemysław Stobiński, radca prawny z CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Firma Komandytowa.
Trzeba jednak pamiętać o wielu przypadkach, które w rzeczywistości wydłużą ten moment. Są one wymienione w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Wedle nią nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką albo zastawem. Jego bieg zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Przedawnienie przerywa ogłoszenie upadłości, później zaczyna się na nowo od dnia następującego po uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego albo jego umorzeniu.
Chudsze archiwum
Od 1 stycznia skraca się także czas, poprzez który pracodawcy muszą przechowywać dokumenty potwierdzające odprowadzenie składek, a więc deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne i dokumenty je korygujące. aktualnie muszą je trzymać poprzez 10 lat, po zmianach moment ten zostanie skrócony do pięciu lat, licząc od dnia ich przekazania do ZUS w formie dokumentu pisemnego albo elektronicznego. W dalszym ciągu poprzez 10 lat będą archiwizowane dokumenty przesłane do ZUS do końca bieżącego roku. Jako pierwsze poprzez pięć lat będą przechowywane dokumenty za grudzień 2011 r., które trafią do zakładu najpierw stycznia 2012 roku. Faza legislacyjny wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r

Stomatolog Opieka Zdrowotna Bez Ubezpieczenia:
Dentysta konstytucją i ustawą (z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) szczególną opieką zdrowotną są objęte: dzieci do lat 18, kobiety w ciąży, w od nowego roku mniej papierów.
Stomatolog Orthophos XG 3d Ready:
Dentysta do sprzedaży nowy aparat pantomograficzny Orthophos XG 3D Ready. To jest ulepszona wersja modelu Orthophos XG Plus. To jest najlepiej zaopatrzony aparat w ofercie Sirony, realizujący poza od nowego roku mniej papierów.
Stomatolog O Formach Zachęty W Ustawie Refundacyjnej:
Dentysta refundacyjna, której poświęcamy w ostatnich dentoletterach dużo miejsca, ma także zapobiegać korupcji pośród lekarzy, jeżeli chodzi o leki refundowane. Ustawa zakazuje reklamy leków czy wyrobów od nowego roku mniej papierów.
Stomatolog Od 1 Maja 2011 Musimy Mieć Kasę:
Dentysta we wszystkich placówkach medycznych muszą się pojawić kasy fiskalne. Nowe regulacje dotyczą także lekarzy dentystów. Chyba, iż Minister Finansów wyda rozporządzenie zwalniające lekarzy na następny od nowego roku mniej papierów.
Stomatolog Outsourcing W Stomatologii:
Dentysta pierwsza w Polsce firma oferująca usługi outsourcingowe na rynku stomatologicznym. Firma nazywa się CleverHead, a jej szefem jest Katarzyna Fernik. Firma CleverHead, korzystając z doświadczenia na od nowego roku mniej papierów.

Czym jest Od nowego roku mniej papierów znaczenie w Słownik dentystyczny O .

  • Dodano:
  • Autor: