podwyżki lekarzy co to jest
Jak leczyć Podwyżki dla lekarzy? Czym jest kwotę podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla.

Czy przydatne?

Definicja Podwyżki dla lekarzy

Co oznacza PODWYŻKI DLA LEKARZY: Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, gdzie wymienił kwotę podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza albo lekarza dentysty odbywającego staż i specjalizację w ramach rezydentury. Jednak lekarze dostaną wyrównanie, tak jakby dostawali wyższą pensję od 1 stycznia tego roku.
Powiększenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych lekarzy rozpoczynających staż podyplomowy - czytamy w ministerialnym uzasadnieniu zmiany stawki.
Powiększenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty do wysokości 2007 zł brutto stanowi 10 % wzrostu w relacji do wynagrodzenia dotychczasowego (1824 zł).natomiast wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury wynosi teraz 3 170 zł w pierwszych dwóch latach rezydentury i 3 458 zł po dwóch latach rezydentury Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury, w dziedzinach medycyny, o których mowa w regulaminach wydanych na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wynosi adekwatnie: 3 602 zł i 3 890 zł .Wysokość zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu Pracy środków na rezydentury (402.983 tys. zł) pozwoliła na ustalenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza odbywającego specjalizację w zakresie medycyny, która nie została uznana za priorytetową na poziomie 110% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok 2007 (w pierwszych dwóch latach rezydentury w wysokości 3170 zł) i 120% (po dwóch latach rezydentury w wysokości 3458 zł) - informuje Ministerstwo Zdrowia. Dla potrzeb różnicowania wynagrodzeń przyjęto, że mnożnik wynagrodzenia będzie większy o 15 punktów procentowych dla lekarza specjalizującego się w zakresie uznanej za priorytetową i wyniesie 125% w pierwszych dwóch latach i 135% po dwóch latach ( i wyniesie adekwatnie 3602 zł i 3890 zł.) Stanowi to znaczący przyrost w relacji do wynagrodzenia zasadniczego lekarza rezydenta, które dotychczas wynosiło 2.473 zł. Lekarze dostaną wyrównanie pensji za moment od 1 stycznia 2009 roku. Dotyczy to także tych lekarzy, których staż albo specjalizacja zakończyła się między 1 stycznia a dniem kiedy stosowne rozporządzenie weszło w życie

Stomatolog Prenumerata Na Nowy Rok:
Dentysta idealny okres, by wykupić albo przedłużyć prenumeratę Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Roczna prenumerata kosztuje 80 zł, a dwuletnia 140 zł. by zamówić prenumeratę wystarczy wpłacić na nasze konto podwyżki dla lekarzy.
Stomatolog Pomóżmy Dzieciom Z Tybetu:
Dentysta Dzieciom Tybetu – Nyatri działająca na rzecz tybetańskiego sierocińca Bon Children’s Home (BCH), usytuowanego w obozie uchodĽców tybetańskich w Dolanji (Indie) we współpracy z poznańskim lekarzem podwyżki dla lekarzy.
Stomatolog Poszerzona Kaniula:
Dentysta zaprezentowała nową kaniulę, która jest szczególnie sugerowana przy piaskowaniu. Końcówka Kaniuli jest rozszerzona i ma kształt lejka. Dlatego zbiera aż o 20 procent więcej piasku w porównaniu do podwyżki dla lekarzy.
Stomatolog Powrót Dentystów Szkół - A Kto Za To Zapłaci?:
Dentysta przywrócenie gabinetów dentystycznych w szkołach projekt ustawy o zdrowiu publicznym niedługo znowu pojawi się w ławach poselskich. Projekt ponoć zakłada, iż sfinansują go samorządy, lecz istnieją podwyżki dla lekarzy.
Stomatolog Pozbyć Się Odpadów - Ale Jak?:
Dentysta powstaje rocznie ponad 100 kg odpadów musi być opracowany przez właściciele gabinetu (ZOZ, praktyka) program gospodarki odpadami. Dodatkowo musi być on zatwierdzony przez odpowiednie urzędy rejonowe podwyżki dla lekarzy.

Czym jest Podwyżki dla lekarzy znaczenie w Słownik dentystyczny P .

  • Dodano:
  • Autor: