podwyżki lekarzy co to jest
Jak leczyć Podwyżki dla lekarzy? Czym jest kwotę podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla.

Czy przydatne?

Definicja Podwyżki dla lekarzy

Co to znaczy: Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, gdzie wymienił kwotę podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza albo lekarza dentysty odbywającego staż i specjalizację w ramach rezydentury. Jednak lekarze dostaną wyrównanie, tak jakby dostawali wyższą pensję od 1 stycznia tego roku.
Powiększenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych lekarzy rozpoczynających staż podyplomowy - czytamy w ministerialnym uzasadnieniu zmiany stawki.
Powiększenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty do wysokości 2007 zł brutto stanowi 10 % wzrostu w relacji do wynagrodzenia dotychczasowego (1824 zł).natomiast wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury wynosi teraz 3 170 zł w pierwszych dwóch latach rezydentury i 3 458 zł po dwóch latach rezydentury Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury, w dziedzinach medycyny, o których mowa w regulaminach wydanych na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wynosi adekwatnie: 3 602 zł i 3 890 zł .Wysokość zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu Pracy środków na rezydentury (402.983 tys. zł) pozwoliła na ustalenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza odbywającego specjalizację w zakresie medycyny, która nie została uznana za priorytetową na poziomie 110% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok 2007 (w pierwszych dwóch latach rezydentury w wysokości 3170 zł) i 120% (po dwóch latach rezydentury w wysokości 3458 zł) - informuje Ministerstwo Zdrowia. Dla potrzeb różnicowania wynagrodzeń przyjęto, że mnożnik wynagrodzenia będzie większy o 15 punktów procentowych dla lekarza specjalizującego się w zakresie uznanej za priorytetową i wyniesie 125% w pierwszych dwóch latach i 135% po dwóch latach ( i wyniesie adekwatnie 3602 zł i 3890 zł.) Stanowi to znaczący przyrost w relacji do wynagrodzenia zasadniczego lekarza rezydenta, które dotychczas wynosiło 2.473 zł. Lekarze dostaną wyrównanie pensji za moment od 1 stycznia 2009 roku. Dotyczy to także tych lekarzy, których staż albo specjalizacja zakończyła się między 1 stycznia a dniem kiedy stosowne rozporządzenie weszło w życie

Czym jest Podwyżki dla lekarzy znaczenie w Słownik dentystyczny P .