polski dentysta wielkiej co to jest
Jak leczyć Polski dentysta w Wielkiej Brytanii? Czym jest pracować w swoim zawodzie w Zjednoczonym.

Czy przydatne?

Definicja Polski dentysta w Wielkiej Brytanii

Co to znaczy: Pierwszym krokiem polskiego stomatologa, który chce pracować w swoim zawodzie w Zjednoczonym Królestwie jest rejestracja w Izbie Dentystycznej General Dental Council (GDC). Odmiennie jego praktyki zostaną potraktowane jako przestępstwo.
 
Rejestracji można dokonać bez dodatkowych egzaminów i jest do niej niezbędne zaświadczenie, które wystawia Okręgowa Izba Lekarska poświadczające, iż ukończony program odbytych poprzez stomatologa studiów dentystycznych jest zgodny z wymaganiami europejskiej dyrektywy dotyczącej szkolenia dentystów - Dental Training Directive (78/687/EEA).
Co jeżeli program studiów nie spełniał tych wymagań?
Wtedy niezbędne jest zaświadczenie o „zgodnym z prawem wykonywaniu zawodu dentysty poprzez trzy następne lata pośrodku ostatnich 5 lat”. Warto mieć przy sobie także następujące dokumenty:
kopia paszportu,
kopia dyplomu,
kopia prawa wykonywania zawodu,
zaświadczenia z Izby Lekarskiej: o niekaralności (postawie etycznej) lekarza dentysty, o zgodności szkolenia z dyrektywami UE,
odpis aktu małżeństwa, jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska w relacji do nazwiska widniejącego na dyplomie albo prawie wykonywania zawodu.
Przy złożeniu wniosku należy zasięgnąć informacji z GDC, jakie dokumenty w danym przypadku będą niezbędne i poprosić o formularz zgłoszeniowy. Należy także uiścić roczną opłatę rejestracyjną.
Wszystkie kopie muszą być poświadczone administracyjnie za zgodność z oryginałem, a wszystkie dokumenty w j. polskim muszą być przetłumaczone poprzez tłumacza przysięgłego. Poprawnie wypełnione wnioski rozpatrywanej są w ciągu 20 dni roboczych

Czym jest Polski dentysta w Wielkiej znaczenie w Słownik dentystyczny P .