prawa lekarza dentysty co to jest
Jak leczyć Prawa lekarza dentysty? Czym jest porusza się temat praw lekarza. Wynika to z podejścia.

Czy przydatne?

Definicja Prawa lekarza dentysty

Co to znaczy: Sporo się mówi i pisze o prawach pacjenta, lecz rzadko porusza się temat praw lekarza. Wynika to z podejścia do zawodu lekarza jako służby socjalnej i jest przeciwwagą dla dawnego podejścia (jeszcze z XIX wieku), gdzie pacjent nie miał jakichkolwiek praw. Na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi można znaleźć Kartę Praw Doktor i Lekarza Dentysty.
Potrzebę zajęcia się prawami lekarza zaczęto ostatnio coraz bardziej dostrzegać. Powołano Rzecznika Praw Lekarza - to jest pierwszy sygnał w kierunku zauważenia, iż doktor ma nie tylko wymagania, lecz i przywileje. Lek. dent. ma prawo:
• do zapewnienia mu 11-godzinnego odpoczynku dobowego i prawo do ustalonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów;
• odmowy udzielania świadczeń;
• do ochrony dóbr osobistych; (wynikające z Kodeksu Cywilnego), prawo do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, a w razie szkody majątkowej naprawienia jej.
• do podejmowania autonomicznych decyzji w procesie leczenia;
• do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (wynikających z konstytucji);
• do wybierania i bycia wybieranym do organów samorządu lekarzy (wynikające z ustawy o izbach lekarskich);
• do korzystania z pomocy izb lekarskich w dziedzinie rozwijania kwalifikacji zawodowych i zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu;
• do korzystania z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich;
• do doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego;
• do uznania kwalifikacji zawodowych na obszarze innych państw UE

Czym jest Prawa lekarza dentysty znaczenie w Słownik dentystyczny P .